Trắc nghiệm IQ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Trắc nghiệm IQ, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ai là người thấp nhất?
Oliver và Otto cao bằng nhau
Bert thấp hơn Ben
Ben cao hơn Otto
                                    Oliver thấp hơn Bert
A. Oliver
C. Bert
E. Tất cả đều sai

B. Otto
4. Ben

Hình nào khác với 4 hình còn lại?
A.
D.

B.
E.

C.
 

Hình nào là hình logic tiếp theo?

Hình nào dưới đây khác với các hình còn lại?
A.
B.
C.
D.

Hình nào dưới đây khác với logic của các hình còn lại?
 
A.
C.
E.

B.
D.

 

Trong 1 tháng nào đó, thứ hai là ngày 21. Vậy ngày nào trong tuần sẽ là ngày mùng 1 của tháng đó
 
A.     Thứ hai
C. Thứ năm
E. Thứ bảy

B.     Thứ ba
D. Thứ sáu
F. Chủ nhật

Hai hình nào dưới đây khác với các hình còn lại?

A
B
C
D
E

Hình nào dưới đây khác với các hình còn lại?
 
A.
B.
C.
D.

Có bao nhiêu số nằm trong khoảng từ 100 đến 300 và bắt đầu hoặc kết thúc bằng số 2?
A. 20
C. 100
E. 120

B. 40
D. 110
 

Hình nào là hình logic còn thiếu?
 

Hình nào là hình logic còn thiếu?

A.
B.
C.
D.
E.

Hình nào là hình logic còn thiếu?

Có bao nhiêu số nằm trong khoảng 100 đến 300 đồng thời bắt đầu hoặc kết thúc bằng số 2?
A. 20
C. 100
E. 120

B. 40
D. 110
 

Hình nào dưới đây khác với các hình còn lại?
A
B
C
D

Hình nào là hình logic còn thiếu?
 

Hình nào dưới đây là hình logic tiếp theo?
 

 
A.
B.
C.
D.

Hình nào là hình logic tiếp theo?
 

A
B
C
D

Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
 
Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
                                    Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A
1. Bóng A
3. Bóng C

2. Bóng B
4. bóng D

Hình nào là hình logic tiếp theo?
 

Hình nào khác với 4 hình còn lại?
A.
D.

B.
E.

C.
 

Số nào dưới đây khác với các số còn lại?
6467, 9455, 7568, 3124, 9364
A. 6467
C. 7568
E. 9364

B. 9455
D. 3124
F. Tất cả đều sai

Hình nào dưới đây khác với các hình còn lại?
 

Hình nào là hình logic còn thiếu?
 
 
  
 
1. a
2. b

3. c
4. d

10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong vòng bao nhiêu ngày?
A. 15
C. 60

B. 30
D. 120

Hình nào là hình logic còn thiếu?

Chữ cái nào là chữ cái logic tiếp theo?
B A C B D C E D F ?
 
1. C
2. D
3. E
4. F
5. G

Có bao nhiêu hình 4 mặt trong hình dưới đây?

A. 10
B. 16
C. 25
D. 28

Trong một đàn voi có 1.200 con, trong đó có một

Hỏi và đáp