tong hop kien thuc toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về tong hop kien thuc toan 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

tổng hợp kiến thức toán 9

1. Điều kiện để căn thức có nghĩa.
có nghĩa khi A ( 0
2. Các công thức biến đổi căn thức.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
i.
k.
m.

3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
Xét đường thẳng y = ax + b (d) và y = a`x + b` (d`)
(d) và (d`) cắt nhau ( a ( a`
(d) // (d`) ( a = a` và b ( b`
(d) ( (d`) ( a = a` và b = b`
4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường cong.
Xét đường thẳng y = ax + b (d) và y = ax2 (P)
(d) và (P) cắt nhau tại hai điểm: 2 nghiệm phân biệt
(d) tiếp xúc với (P) tại một điểm: 1 có nghiệm kép
(d) và (P) không có điểm chung: vô nghiệm
5. Phương trình bậc hai.
Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ( 0)
Công thức nghiệm
Công thức nghiệm thu gọn

( = b2 – 4ac
Nếu ( >0 : Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
;
Nếu ( = 0 : Phương trình có nghiệm kép :
Nếu ( < 0 : Phương trình vô nghiệm

(` = b`2 – ac với b = 2b`
– Nếu (` >0 : Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
;
– Nếu (` = 0 : Phương trình có nghiệm kép:
– Nếu (` < 0 : Phương trình vô nghiệm

6. Hệ thức Viet và ứng dụng.
– Hệ thức Viet:
Nếu x1, x2 là nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a(0) thì:

– Các ứng dụng:
+ Tìm hai số u và v biết u + v = S; u.v = P ta giải phương trình: x2 – Sx + P = 0
(Điều kiện S2 – 4P ( 0)
+ Nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a(0)
Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có hai nghiệm: x1 = 1 ; x2 =
Nếu a – b + c = 0 thì phương trình có hai nghiệm: x1 = -1 ; x2 =
7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
Bước 1: Lập phương trình hoặc hệ phương trình ( đk)
Bước 2: Giải phương trình hoặc hệ phương trình
Bước 3: Kiểm tra các nghiệm của phương trình hoặc hệ phương trình nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận
8. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có 2 nghiệm phân biệt.
( Điều kiện có hai nghiệm phân biệt hoặc
9. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có 1 nghiệm.
( Điều kiện có một nghiệm: hoặchoặc
10. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 có nghiệm kép.
( Điều kiện có nghiệm kép: hoặc
11. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm.
( Điều kiện có một nghiệm: hoặc
12. T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.