Tổng hợp các dạng bài tập ôn tập HKI toán 9 rất hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Tổng hợp các dạng bài tập ôn tập HKI toán 9 rất hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN ÔN TẬP THI HỌC KỲ HAY
Môn : TOÁN – Lớp 9

DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Bài 1: (1,5đ) Tính:
1.a) A = b) B = +
2. a) b/ c/
3. a) b/
c/ d/
4 . Tính và rút gọn :
a) b) D = với
5. Rút gọn các biểu thức sau:
a) ;
b) ;
c) .

6.Tính: a/ ; b/
c/ d/ /
7. (3 điểm) Thực hiện các phép tính
a/ b/
c/ d/
8.Thực hiện phép tính :
a/ b/
c/ d/
9.Tính: a) b)
c) d)
10.Thực hiện các phép tính sau:
a) b)
11.Rút gọn các biểu thức sau:
a/ ; b/ ; c/ (
d/ ; e/ Với a > 0, b > 0.
12.Thu gọn các biểu thức sau :
A = +
B =
C =
13.Rút gọn:
14.Thực hiện phép tính (thu gọn):
1) 2) 3)
15,Thực hiện các phép tính:
a/; b/ ; c/
16.Tính giá trị của biểu thức :
a) A = b) B=
17.Tính:
a/ ; b/ ; c/
DẠNG 2 GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH
1.Giải các phương trình :
a) = 5 b) = 1
2.Giải các phương trình:
a/ b/
3.Giải các phương trình sau: a) b)
4. Giải phương trình:
1) (0.75đ)
2)
6.Giải phương trình:
7.Giải các phương trình sau:
a/ ; b/

DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP RÚT GỌN
1.Cho biểu thức: với x0, x ( 1
Rút gọn A. b) Tìm giá trị lớn nhất của A.
2,a) Rút gọn biểu thức . (với x 0; x 1)
b) Cho hai số a,b thoả mãn: a3 + b3=. Tính giá trị của biểu thức: M= a5 + b5
3.Rút gọn các biểu thức sau
a/ A = với b/ B =
4. a) Rút gọn P biết P2 = .
b) Rút gọn biểu thức sau:Q= với x 0 ; x ≠ 1 và x ≠ 4.
c)Rút gọn biểu thức với x ≥ 0; x ≠ 4
5,Cho biểu thức: Cho (với)
a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm x sao cho A >-1.
6.Rút gọn với và
7.Cho biểu thức với x 0 và x1
a) Rút gọn M. b) Tìm số nguyên x để M có giá trị là số nguyên
8.Rút gọn biểu thức: (với a >0, b > 0 và )
9.Rút gọn biểu thức sau: với x >0 và x ≠ 4
10.Cho biểu thức: P = với x 0, y 0, xy 1.
a/ Rút gọn P. b/ Tìm giá trị lớn nhất của P.
11.Cho biểu thức: P = với x 0, y 0, xy 1.
a/ Rút gọn P. b/ Tìm giá trị lớn nhất của P.

12.Rút gọn biểu thức
với x>0 và
13.Cho biểu thức: P =
a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P. Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm x để P=2 c) Tính giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.