Toán_Lớp 8_Violympic_V12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Toán_Lớp 8_Violympic_V12, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

LớP 8 – v12
BÀI 1: CÓC VÀNG TÀI BA

BÀI 2: TÌM KHO BÁU

BÀI 3: ĐIỀN SỐ THÍC HỢP

Câu 1: Phép chia đa thức  cho đa thức  có số dư là ………………..
Câu 2: Hình bình hành  có độ dài các cạnh  là  và  là ,độ dài đường cao CK là .Vậy độ dài đường cao ứng với cạnh là  ……………….. 
Câu 3: Cho hình bình hành  có độ dài cạnh ;độ dài cạnh .Vậy diện tích lớn nhất mà hình bình hành đạt được là  ……………….. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân,lấy hai chữ số sau dấu “,”)

Câu 4: Phương trình  có tập nghiệm là  ……………….. (Nhập kết quả theo thứ tự giá trị tăng dần,ngăn cách nhau bởi dấu “;” )

Câu 5: Hình thang có độ dài đường trung bình là  và diện tích hình thang là.Vậy độ dài đường cao hình thang đó là  ……………….. .(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân,lấy một chữ số sau dấu “,” )

Câu 6: Tổng số đo tất cả các góc trong một đa giác 8 cạnh là  ……………….. 

Câu 7: Khi chia đa thức  cho đa thức ta được số dư là  ………………..

Câu 8: Một nhà máy sản xuất được 5000 đôi giày trong 10 ngày.Vậy trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được  ……………….. đôi giày

Câu 9: Hình thang  có độ dài đường cao ,diện tích hình thanglà ,độ dài đáy lớn gấp 2 lần độ dài đáy nhỏ.Vậy độ dài đáy lớn là  ……………….. cm

Câu 10: Để phép chia đa thức  cho đa thức là phép chia hết thì   ………………..

Câu 11: Phương trình  có nghiệm   ………………..
Câu 12: Cho  và Để  thì   ………………..

Câu 13: Tổng số đo tất cả các góc trong một đa giác 8 cạnh là  ……………….. 

Câu 14: Tam giác  cân tại  có  ……………….. trục đối xứng đi qua đỉnh 

Câu 15: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là  và chiều rộng .Vậy diện tích mảnh đất đó là  ………………..  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân,lấy hai chữ số sau dấu “,”)

Câu 16: Biết  và .Khi đó,giá trị biểu thức  là   ………………..

Câu 17: Từ  (in hoa) gồm  ……………….. chữ cái có tâm đối xứng(kể cả các chữ cái giống nhau)

Câu 18: Phương trình  xác định khi   ……………….. 

Câu 19: Khi chia đa thức  cho đa thức ta được số dư là  ……………….. 
Câu 10: Biết  và .Khi đó,giá trị biểu thức  là   ……………….. 

Câu 20: Tại ,biểu thức  có giá trị   ……………….. 

Câu 21: Hình chữ nhật  có diện tích ,độ dài  bằng .Vậy độ dài đường chéo  là  ………………..  cm(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân,lấy hai chữ số sau dấu “,”)

Câu 22: Cho phương trình  (1) Tổng các giá trị  thoả mãn (1) là ……………….. 

Câu 23: Phương trình  có nghiệm   ……………….. 
Câu 24: Hình bình hành  có diện tích là ,độ dài cạnh  là .Vậy độ dài đường cao ứng với cạnh  là  ………………..  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân,lấy một chữ số sau dấu “,”)

Câu 25: Hình bình hành là tứ giác có  ………………..  cặp cạnh đối song song

Câu 26: Một tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông lần lượt là và .Vậy độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền là  ………………..  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân,lấy một chữ số sau dấu “,”)

Câu 27: Cho  (với mọi n khác 0)Số dư của phép chia  cho  là  ………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.