toan8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về toan8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………
Lớp: 8
Thứ ngày tháng năm 2009
KIểm tra chương III
Môn: Đại số Thời gian: 45’

A. Trắc nghiệm:
Câu 1. Cho hình vẽ, với số đo và ký hiệu như hình vẽ.
Biết MN // FE, tính độ dài DE bằng:
A.
20
B.
50
C.
3

3

3

50

D. Một đáp án khác.
Câu 2. Cho hình vẽ với ký hiệu và số đo như hình vẽ.
Độ dài x bằng:
A.
50
B. 20 C.
4
D.
80

3

3

3

Câu 3. Với BD là phân giác của tam giác ABC,
Ta có:
A.
DA
=
BC

B.
AB
=
BC

DC

AB

CD

AD

C.
AB
=
CB

D.
AD
=
BD

AD

CD

BD

CD

Câu 4. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k = 1/2
AH; A’H’ là hai đường cao tương ứng.
Tỉ số
AH
bằng:

A’H’

A.
1
B. 2 C.
1
D. Một đáp án khác.

4

2

Câu 5. Điền vào chỗ chấm (…..) trong các phát biểu sau:
a. ( ABC và ( IHK có ………. ………………………….. ( ABC đồng dạng với ( IHK
b. ( ABC đồng dạng với ( IHK theo tỉ số đồng dạng 1/3 thì tỉ số …………………. ………………………………………. bằng 1/9.
c. ( ABC đồng dạng với ( IHK theo tỉ số đồng dạng 1/3 thì tỉ số chu vi của ( ABC và ( IHK bằng ……..
B. Tự luận
Câu 1. Trên các cạnh AB, AC của ( ABC lấy theo thứ tự hai điểm M và N. Gọi G là giao điểm của đoạn AN với đường thẳng Mx (Mx //BC), F là giao điểm của MC với đường thẳng Ny (Ny //BA), O là giao điểm của MC và AN. Chứng minh:
a, Tam giác MOG đồng dạng với tam giác CON.
b. Tam giác MOA đồng dạng với tam giác FON.
c, GF//AC.
d, Cho FO = 1/4 MO và diện tích tam giác FON bằng a. Tính diện tích tam giác MOA.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp