Toán violympic từ v1-v12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Toán violympic từ v1-v12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tìm biết . Kết quả là
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tập hợp các chữ số của số 2010 là (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho các số tự nhiên thỏa mãn . Vậy
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau viết bằng chữ số La Mã là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số các số tự nhiên có bảy chữ số là
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Dùng ba chữ số 0, 1, 2 có thể viết được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số khác nhau ?Trả lời: số.
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Với cùng cả ba chữ số 3, 6, 8 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số ? (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần). Trả lời: số.
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho bốn số tự nhiên thỏa mãn . Khi đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.