toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về toán, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1/đội y tế có 24 bác sĩ và 36 y tá.Đội muốn chia thành hai đội khám 2 nơi. Hỏi nhiều nhất là mấy người ở 1 nơi, biết số người 2 đội bằng nhau.
Giải
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

2/Tìm BCNN của:
a)40 và 52 b)42, 70 và 180 c)9,10 và 11
……………………. ………………………………………………………
……………………… ……………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………. ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.