toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về toan, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC KÌ II
MÔN TOÁN : LỚP 9
THỜI GIAN LÀM BÀI : 120 phút ( Không kể giao đề )
PHẦN I : TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài 1 : ( 1,5 điểm )
Câu 1 : Giải hệ phương trình
Câu 2 : Cho phương trình ( ẩn số x ) x2 – 2x + 2m –1 = 0
Tìm giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x ; x và + + x 12
Bài 2 : ( 1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho (P) : y = x2 và đường thẳng d : y = -2x + 3
a/ Vẽ đồ thị của (P) và d .
b/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và d bằng phép tính .
Bài 3 : ( 1,5 điểm ) Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km , một ca nô đi từ bến A đến bến B , nghỉ 40 phút ở bến B rồi quay lại bến A . Kể từ lúc khởi hành đến khi về tới bến A hết tất cả 6 giờ . Hãy tìm vận tốc ca nô khi nước yên lặng . Biết rằng vận tốc của nước chảy là 3 km/h .
Bài 4: (2đ ) Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn ( O ; R ) , kẻ hai tiếp tuyến MA , MB với đường tròn . Biết = 1200 và BC = 2R .
a/ Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp .
b/ Chứng minh : OM // AC .
c/ OM cắt đường ( O ; R ) tại D . Tính diện tích hình giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính BC và ba dây cung CA , AD , DB theo R .
PHẦN II : TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )
Câu 1 : Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A ( 2 ; -1 ) khi :
A/ a = B/ a = – C/ a = D/ a = –
Câu 2 : Phương trình x2 + 2x – a = 0 có nghiệm kép khi a bằng :
A/ 1 B/ 4 C/ – 1 D/ – 4
Câu 3 : Phương trình x4 + 5×2 + 4 = 0 có số nghiệm là :
A/ 2 nghiệm B/ 4 nghiệm C/ 1 nghiệm D/ Vô nghiệm
Câu 4 : Lập phương trình bậc hai mà hai nghiệm của nó là và ta được :
A/ x2 + 2 B/ x2 + 2x + 2 = 0
C/ x2 – 2x + 2 = 0 D/ x2 – 2x + 2 = 0
Câu 5 : Cho đường tròn ( O ) và cung AB có sđ = 1100 , M là điểm trên cung nhỏ AB . Số đo góc AMB là :
A/ 550 B/ 1100 C/ 1250 D/ Một kết quả khác .
Câu 6 : Một hình tròn có diện tích là 25 ( cm2 ) thì chu vi là :
A/ 5 cm B/ 8 cm C/ 10 cm D/ 10 cm
Câu 7: Hình nón có bán kính đường tròn đáy là a , chiều cao 3a( a >0 ) thì thể tích ( tính theo a ) là:
A/ 2a3 B/ a3 C/ D/ Một kết quả khác
Câu 8 : Một hình trụ có bán kính đáy bằng 6 , chiều cao bằng 8 thì :
a/ Diện tích toàn phần hình trụ bằng ……………
b/ Thể tích hình trụ bằng …………….
…………………………………………………………………………………………………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KÌ II TOÁN 9
—————–***——————–
PHẦN I : PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Bài 1 : Toàn bài 1,5 điểm
Câu 1 : ( 0,5 đ ) * Phương pháp giải đúng 0,25 điểm
* Kết luận nghiệm đúng 0,25 điểm
Câu 2 : ( 1,0 đ ) Điều kiện m 1 ( 0,25 đ )
x + x = 2
= 2m – 1
Ta có : ( )2 – 2xx + 12 ( 0,25 đ )
m – ( 0,25 đ )
Kết luận : – ( 0,25 đ )
Bài 2 : ( 1,0 điểm ) a/ * Vẽ ( P ) đúng ( 0,25 đ )
* Vẽ d đúng ( 0,25 đ )
b/ * Viết được phương trình hoành độ giao điểm x2 = – 2x + 3 ( 0,25 đ )
* Tìm được 2 giao điểm ( 1;1 ) ; ( -3 ; 9 ) ( 0,

Hỏi và đáp