Toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Toan, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề bài kiểm tra chương II:
Câu 1 (3đ)
a) Phát biểu định nghĩa tác giác cân. Nêu tính chất về góc của tác giác cân.
b) Cho ABC cân tại A, có = 700. Tính và
Câu 2 (2đ) Đánh dấu x vào ô thích hợp.
Câu
Đúng
Sai

a) Tam giác vuông có 2 góc nhọn.

b) Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều.

c) Trong một tam giác có ít nhất một góc nhọn.

d) Nếu một tam giác có một cạnh bằng 12, một cạnh bằng 5 và một cạnh bằng 13 thì tam giác đó là tam giác vuông.

Câu 3 (5đ)
Cho ABC có AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AH BC (HBC)
a) Chứng minh HB = HC và
b) Tính độ dài AH.
c) Kẻ HD AB (DAB); HE AC (EAC). CMR: HDE là tam giác cân.
Đáp án và biểu điểm:
Câu 1 (3đ)
a) Phát biểu định nghĩa tam giác cân (1đ)
– Nêu tính chất (0,5đ)
b) Tính được = 700 (0,75đ)
– Tính (0,75đ)
Câu 2 (2đ) Mỗi ý được 0,5đ.
a) Đ; b) Đ; c) S; c) Đ.
Câu 3 (5đ)
– Vẽ hình (0,5đ)
– Ghi GT, KL (0,5đ)

a) Chứng minh được HB = HC (1đ);
Chứng minh được (0,5đ)
b) Tính được AH = 3 cm (1,5 đ)
c) Chứng minh được HD = HE (0,5đ)
HDE cân (0,5đ)

a) Xét ABH và ACH có:
(do ABC cân)

AB = AC
ABH = ACH (cạnh huyền – góc nhọn)
HB = HC.
Vì ABH = ACH (2 góc tương ứng)
b) Theo câu a BH = HC = (cm)
Trong ACH. Theo định lí Py-ta-go ta có:

cm
c) Xét EHC và DHB có:
; (ABC cân); HB = HC (cm ở câu a)
EHC = DHB (cạnh huyền – góc nhọn) DH = HE HDE cân tại H

Phần trắc nghiệm: 3đ Câu 1: Cho tam giác ABC có a. 700 b. 1100 c. 900 d. 500 Câu 2: Chọn câu sai. a. góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó. b.trong tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau. c. trong tam giác vuông hai góc nhọn bằng nhau. d. trong tam giác đều mỗi góc bằng 600. Câu 3: Chọn câu sai. a. tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân. b. tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều. c. tam giác đều là tam giác cân. d. tam giác cân là tam giác đều. Câu 4: Chọn câu đúng. a. nếu 2 cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. b. nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. c. nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằngnhau. d. nếu cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằngnhau. Câu 5: Tam giác nào có 3 cạnh như sau là tam giác vuông? a. 2cm;4cm;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.