toán số học 6 VIP__PRO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về toán số học 6 VIP__PRO, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2011- 2012
QUẬN BÌNH THẠNH MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

Bài 1 : ( 3 điểm ) Tính ( tính nhanh nếu có thể )

7 . 5 . 125 . 2 . 8

45 : 43 + 2 . 22 – 240

29 . 14 + 29 . 86 + 71 . 101 – 71

245 – 4 . [ 16 : 8 + 2( 4 . 32 – 9 ) ] – 5

Bài 2 : ( 3.5 điểm ).Tìm x biết :

2x + 10 = 16

90 – ( 5x + 9 ) : 3 = 27

2x + 3 = 64

48 x, 72 x, 120 x và 5 < x < 10

Bài 3 ( 1.5 điểm ).
Số học sinh khối 6 của trường trong khỏan trong khỏan từ 300 đến 400 em, mỗi lần xếp hàng 8, hàng 12, hàng 15 đều thừa 2 em. Tính số học sinh khối 6.

Bài 4 ( 2 điểm )
Trên tia Ox lấy hai điểm sao cho OA= 2cm, OB = 6cm.

Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 3cm. Tính độ dài đọan thẳng AC.

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OB. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng CI không ? Vì sao ?

GIẢI
Bài 1 : ( 3 điểm ) Tính ( tính nhanh nếu có thể )

7 . 5 . 125 . 2 . 8
= ( 5 . 2 ) . ( 125 . 8 ) . 7
= 10 . 1000 . 7
= 10000 . 7 = 70000

45 : 43 + 2 . 22 – 240
= 42 + 23 – 1
= 16 + 8 – 1
= 23
29 . 14 + 29 . 86 + 71 . 101 – 71
= ( 29 . 14 + 29 . 86 ) + ( 71 . 101 – 71 )
= 29. ( 14 + 86 ) + 71. ( 101- 1 )
= 29 . 100 + 71 . 100
= 2900 + 7100 = 10000

245 – 4 . [ 16 : 8 + 2( 4 . 32 – 9 ) ] – 5
= 245 – 4 . [ 16 : 8 + 2( 4 . 9 – 9 ) ] – 5
= 245 – 4 . [ 16 : 8 + 2( 36 – 9 ) ] – 5
= 245 – 4 . [ 16 : 8 + 2 . 27 ] – 5
= 245 – 4 . [ 2 + 54 ] – 5
= 245 – 4 . 56 – 5
= 245 – 216 – 5
= 245 – 211
= 34
Bài 2 : ( 3.5 điểm ).Tìm x biết :

2x + 10 = 16
=>2x = 16 – 10
=>2x = 6
=>x = 6 : 2
=>x = 3

90 – ( 5x + 9 ) : 3 = 27
=>90 – ( 5x + 9 ) = 27 . 3
=>90 – ( 5x + 9 ) = 81
=> 5x + 9 = 90 – 81
=> 5x + 9 = 9
=> 5x = 9 – 9
=> 5x = 0
=> x = 0 : 5
=> x = 0

2x + 3 = 64
=>2x + 3 = 26
=>x + 3 = 6
=>x = 6 – 3
=>x = 3

48 x, 72 x, 120 x và 5 < x < 10
x ƯC ( 48; 72; 120 )
48 = 24 . 3
72 = 23 . 32
120 = 23 . 3 . 5
TSNT chung : 2 và 3
ƯCLN ( 48; 72; 120 ) = 23 . 3 = 24
ƯC ( 48; 72; 120 ) 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24
Mà 5 < x < 10
Vậy x = 6; 8

Bài 3 Giải
Gọi a là số học sinh khối 6 cần tìm.

a – 2 8
a – 2 12 => a – 2ƯC ( 8; 12; 15 ) và 298 x – 2 398
a – 2 15
Ta có : 8 = 23
12 = 22 . 3
15 = 3 . 5
TSNT chung và riêng : 2; 3; 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.