toan lop 9 tu luan hoc ki 2 day – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về toan lop 9 tu luan hoc ki 2 day, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MỘT SỐ ĐỀ THI HKII
—@—
NĂM HỌC : 2009 -2010(Phòng GD –ĐT)
Câu 1: (1 điểm) Giải hệ phương trình

Câu 2: (2,5 điểm) Cho phương trình bậc hai ẩn x ( tham số m).
(1)
Giải phương trình khi m=3.
Định m để phương trình có nghiệm x = 3. Tình nghiệm còn lại của phương trình.
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2? Thỏa .
Câu 3: (3,5 điểm)
Hai đường tròn (O; 16 cm) và (O’; 9cm) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi BC là tiếp tuyên chung ngoài của hai đường tròn trên(B thuộc (O); C thuộc (O’)). Tiếp tuyến chung của (O) và (O’) tại A cắt BC ở M.
Chứng minh rằng tứ giác BOAM và MAO’C nội tiếp.
Tính góc OMO’.
Tình độ dài BC.
Gọi I là trung điểm của OO’. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm I, bán kính IM.
NĂM HỌC : 2008 -2009 (Phòng GD –ĐT)
Câu 1: (2 điểm) Giải hệ phương trình

Câu 2: (2 điểm) Giải phương trình bậc hai ẩn x
(1)
Câu 3: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 6m và diện tích khu vườn hình chữ nhật bằng 720 m2.Tình kích thước của khu vườn.
.Câu 4: (4 điểm)

—————————————————-
NĂM HỌC : 2005 -2006 ( Sở GD –ĐT)
Câu 1: (2 điểm) Giải hệ phương trình

Câu 2: (2 điểm) Tìm m để phương trình (m là tham số )
có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa:
Câu 3: (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, trên cạnh AC lấy điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. BM cắt đường tròn tại D ( M khác D ), AD cắt đường tròn tại E. Chứng minh rằng :
ABCD là tứ giác nội tiếp.

NĂM HỌC : 2010 -2011 ( Sở GD –ĐT)

Bài 1.(3,0 điểm)
1-Tìm 2 sô biết tổng của chúng bằng 152, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 3 và số dư là 24.
2.-Giải phương trình ( bằng cách đặt ẩn phụ):
Bài 2(1,0 điểm)
1-Vẽ đồ thị hàm số
2.- Dựa vào đồ thị, hãy cho biết khi nào hàm số đồng biến?
Bài 3(1,0 điểm)
Cho phương trình . Không giải phương trình, hãy chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm rồi tính
Bài 4. (5,0 điểm)
Cho đường tròn tâm O đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn sao cho góc AOC bằng 600.

Hỏi và đáp