Toán học9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Toán học9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
BẾN TRE NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN(CHUNG)
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (2,5điểm)
1. Rút gọn các biểu thức: A =
B = với x và x
2. Giải hệ phương trình:
Câu 2. (2,0 điểm)
Cho phương trình y = + 5x + m = 0(*)( m là tham số)
a.Giải phương trình (*) khi m = – 3
b.Tìm m để phương trình (*) có 2 nghiệm thỏa mãn
Câu 3. (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho parabol (P):y = và đường thẳng (d): y = (2m – 1)x + 5
a)Vẽ đồ thị của (P).
b)Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm E(7;12).
c)Đường thẳng y = 2 cắt parabol (P) tại hai điểm A,B.Tìm tọa độ điểm A,B và tính diện tích tam giác OAB.
Câu 4. (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB vuông góc với dây cung MN tại H (H nằm giữa O và B).Trên tia MN lấy điểm C nằm ngoài đường tròn(O; R) sao cho đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O; R) tại điểm K(K khác A),hai dây MN và BK cắt nhau ở E.
a)Chứng minh rằng tứ giác AHEK là tứ giác nội tiếp.
b)Chứng minh: CA.CK = CE.CH
c)Qua điểm N,kẻ đường thẳng (d) vuông góc với AC,(d) cắt tia MK tại F.Chứng minh tam giác NFK cân.
d)Khi KE = KC .Chứng minh rằng : OK//MN
Hết
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
TRÀ VINH NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Thí sinh làm các câu sau:
Bài 1. (3,0 điểm)
1. Rút gọn biểu thức:
2. Giải hệ phương trình:
3. Giải phương trình:
Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hai hàm số và có đồ thị lần lượt là (d) và (P)
Vẽ (d) và (P) trên cùng hệ trục tọa độ.
Bằng phép toán, tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P)
Bài 3. (1,0 điểm)
Cho phương trình: ( với m là tham số)
Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Tìm các số nguyên m để phương trình có nghiệm nguyên.
Bài 4. (1,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H BC). Biết BH=3,6cm và HC = 6,4cm. Tính độ dài BC, AH, AB, AC.
Bài 5. (3,0 diểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.