toán hk 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về toán hk 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1 Câu 1: (1 điểm) Viết công thức tính lũy thừa của một tích. Áp dụng tính: .  Câu 2: (1 điểm) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác. Áp dụng : Cho tam giác ABC có góc A = 45 độ, góc C= 70độ, tính góc B . Câu 3: (2 điểm) Thực hiện các phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể): Câu 4: (1,5 điểm) Tìm x biết: a)  b)  Câu 5: (1,5 điểm)  Cho tam giác có số đo các góc lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác đó.
Câu 7:(1điểm) Cho với . Chứng minh rằng  chia hết cho 10 với 
Bài 8: (1,5 điểm ) a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác . b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình 1
Bài 2: (2,0 điểm ) Thực hiện phép tính sau: Bài 3: (2,0) điểm. 1) Tìm x biết : 2) Ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 4 ;3 ;2 chu vi tam giác là 27cm. Tính đọ dài 3 cạnh tam giác. Bài 4: (2,0 điểm )Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . a) Tìm hệ số tỉ lệ k biết x=2, y=6 . b) Biểu diễn y theo x. c) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được. Bài 5: (2,5 điểm ) Cho góc xOy gọi Oz là tia phân giác góc xOy. Tên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA= OB. Lấy điểm I trên OZ (I 0) a) C/m OAI = OBI. b) Đoạn thẳng AB cắt OZ tại H. C/m H là trung điểm của AB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.