toán hình chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về toán hình chương 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài làm
Câu 1: Thực hiện phép tính sau:
b) c)
Câu 2: Tìm x, biết:
b)
Câu 3: Tính số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C biết rằng số học sinh của lớp 7B nhiều hơn số học sinh của lớp 7A là 8 học sinh. Số học sinh của các lớp tỉ lệ với 4; 5; 6.

Câu 4: So sánh hai số sau: 2600 và 3400.

Bài làm
Câu 1: Thực hiện phép tính sau:
a) b) c)
Câu 2: Tìm x, biết:
a) b)
Câu 3: Tính số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C biết rằng tổng số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 72 học sinh. Số học sinh của các lớp tỉ lệ với 4; 5; 6.
Câu 4: So sánh hai số sau: 2600 và 3400.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.