toan hay nhat the gioi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về toan hay nhat the gioi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 -2011
Họ và tên:………………………………………..…………………. MÔN : Sinh Học
Lớp 7 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề )

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. ( 2 điểm) Học sinh làm bài trong 10 phút
Đánh dấu ( X ) vào ô trống trước câu đúng nhất.
1. Thuỷ tức chưa có cơ quan này
Tế bào tuyến tiết dịch tiêu hoá Cơ quan hô hấp
Tế bào gai Hệ thần kinh mạng lưới
2. Nhóm động vật nào sau đây thuộc ngành thân mềm
Trai sông, ốc sên, mực Ốc sên, mực, sò
Ốc sen, trai sông, ốc bươu vàng Hà biển, bào ngư, trùng biến hình
3. Nhóm động vật thuộc ngành giun dẹp sống ký sinh gây hại cho con người là:
Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu
Sán lá máu, sán bã trầu, sán dây, sán lá gan
Giun móc câu, giun kim, sán dây, sán lá gan
Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.
4. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của chân khớp ?
Cơ thể có 3 phần: đầu ngực, bụng
Có vỏ cơ thể là lớp kitin
Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có ba đôi chân và hai đôi cánh
Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
5. Thành ngoài của cơ thể giun đũa gồm 2 lớp là:
Lớp biểu bì và lớp cơ vòng Lớp cơ dọc và lớp cơ vòng
Lớp biểu bì và lớp cơ dọc Lớp cơ dọc và lớp cơ chéo
6 . Đặc điểm không có ở lớp hình nhện là:
Cơ thể gồm 3 phần Cơ thể gồm 2 phần
Có đôi kìm tiết chất độc Có núm tuyến tơ
7.Các phần phụ có chức năng giữ và xử lí mồi của tôm sông là:
Các chân hàm. Các chân ngực (càng, chân bò).
Các chân bơi (chân bụng). Tấm lái.
8.Cơ quan trao đổi khí của cá chép là:
Hệ thống ống khí Mang.
Phổi. Lổ thở.
Trường THCS Nguyễn Chí Thanh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 -2011
Họ và tên:………………………………………..…………………. MÔN : Sinh Học
Lớp 7 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề )

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. ( 2 điểm) Học sinh làm bài trong 10 phút
Đánh dấu ( X ) vào ô trống trước câu đúng nhất.
1. Nhóm động vật thuộc ngành giun dẹp sống ký sinh gây hại cho con người là:
Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.
Sán lá máu, sán bã trầu, sán dây, sán lá gan.
Giun móc câu, giun kim, sán dây, sán lá gan.
Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.
2. Nhóm động vật nào sau đây thuộc ngành thân mềm
Trai sông, ốc sên, mực. Ốc sên, mực, sò.
Ốc sen, trai sông, ốc bươu vàng. Hà biển, bào ngư, trùng biến hình.
3. Thuỷ tức chưa có cơ quan này
Tế bào tuyến tiết dịch tiêu hoá. Cơ quan hô hấp.
Tế bào gai. Hệ thần kinh mạng lưới.
4. Đặc điểm không có ở lớp hình nhện là:
Cơ thể gồm 3 phần. Cơ thể gồm 2 phần.
Có đôi kìm tiết chất độc. Có núm tuyến tơ .
5. Thành ngoài của cơ thể giun đũa gồm 2 lớp là:
Lớp biểu bì và lớp cơ vòng. Lớp cơ dọc và lớp cơ vòng.
Lớp biểu bì và lớp cơ dọc. Lớp cơ dọc và lớp cơ chéo.
6. Các phần phụ có chức năng giữ và xử lí mồi của tôm sông là:
Các chân hàm. Các chân ngực (càng, chân bò).
Các chân bơi (chân bụng). Tấm lái.
7. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của chân khớp ?
Cơ thể có 3 phần: đầu ngực, bụng.
Có vỏ cơ thể là lớp kitin.
Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có ba đôi chân và hai đôi cánh.
Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
8. Cơ quan trao đổi khí của cá chép là:
Hệ thống ống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.