TOAN HAY LOP 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về TOAN HAY LOP 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó giảm 5 lần?
Diện tích hình vuông giảm 25 lần
Diện tích hình vuông giảm 20 lần
Diện tích hình vuông giảm 10 lần
Diện tích hình vuông giảm 5 lần
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Thực hiện phép toán ta được kết quả là:

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Phân thức đối của phân thức là:

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Cho tam giác ABC có diện tích bằng . Trên đường cao AH lấy điểm M sao cho M là trung điểm AH. Diện tích tam giác MBC bằng bao nhiêu ?
8 12 16 48
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Biết . Khi đó bằng:

Câu 6:Chọn đáp án đúng: Phương trình có tập nghiệm S là:

Câu 7:Chọn đáp án đúng: Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho . Biết rằng diện tích tam giác AMN bằng . Diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu ?
50 60 65 70
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Diện tích hình vuông thay đổi như thế nào nếu cạnh của nó giảm đi 20%?
Diện tích hình vuông giảm đi 40% Diện tích hình vuông giảm đi 20%
Diện tích hình vuông giảm đi 36% Diện tích hình vuông tăng thêm 80%
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Hai biểu thức và có giá trị bằng nhau khi:

Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Tam giác đều có diện tích bằng thì chu vi tam giác bằng bao nhiêu cm?Kết quả là: cm
3 6 9
Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho phương trình ẩn : . Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đã cho không phải là phương trình bậc nhất một ẩn? Kết quả là:
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho tam giác ABC vuông tại C, đường cao CH và trung tuyến CM chia góc C thành ba phần bằng nhau. Biết diện tích tam giác CHA bằng . Diện tích tam giác ABC là
Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 10 phút và đi ngược dòng từ B về A hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 2km/h.Kết quả là km/h.
Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Giá trị lớn nhất của biểu thức là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng , M là trung điểm của DC. Tính diện tích tứ giác ABMD. Kết quả là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Tìm một số có sáu chữ số biết rằng số đó có tận cùng là 4 và nếu chuyển chữ số 4 đó thành chữ số đầu tiên thì ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.Kết quả là
Câu 7:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Một người đi từ A đến B với vận tốc 12 km/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.