Toán CaSiO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Toán CaSiO, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thực Hiện Các Phép Tính Sau

1. Tính giá trị của biểu thức M với α = 25030`, β = 57o30’

(Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân)
2.Cho . TÝnh
3.Tính
4.a)Cho .Tính
b)Cho .Tính
c)Cho . TÝnh
Trả lời: A = -1,873918408
5.Cho góc nhọn a sao cho cos2a =0,5678. Tính :
6.Cho . Tính đúng đến 7 chữ số thập phân

7.Cho . TÝnh x+y
8.Cho sinx =0,6054, tính M = ( Ghi kết quả gần đúng với 4 chữ số ở phần thập phân).
9 . Tính C =

10 .Cho tgx 0,17632698. Tính: Z = –
11.a) B =
b) D=

c)B =
d)C =
12. Tính giá trị của biểu thức:
. Nếu là góc nhọn sao cho
1 3: Cho góc nhọn thoả mãn sin + cos = . Tính giá trị gần đúng của biểu thức S với 5 chữ số thập phân.
S = 1 + sin + 2sin2  + 3sin3
S

14.Tính giá trị của biểu thức M với α = 25030`, β = 57o30’

(Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân)
14.Cho . Tính
Trả lời: A = -1,873918408
15.a)A =
b)
16.Tính giá trị của biểu thức M với
( Kết quả lấy với 4 chữ số ở phần thập phân )
17. Cho cotg( = 0,06993 (00 < ( < 900). Tính:

18. Tính:
19 Cho cotg( = 0,05849 (00 < ( < 900). Tính:

20. Tính:
21.Tính P=
22. Cho cosx = 0,81735 (goùc x nhoïn). Tính : sin3x vaø cos7x
23.Cho sina = 0,4578 (goùc a nhoïn). Tính: Q=
24.Cho cotgx = 1,96567 (x laø goùc nhoïn). Tính
25. Cho cotg( = 0,05849 (00 < ( < 900). Tính:
26.
27.
a. Cho biết sin = 0,3456 ( ). Tính:
.
b. Cho biết cos2 = 0,5678 ( ). Tính:
.
c. Cho biết ( ). Tính:
.
d. Cho . Tính ?
28: Tính A, B biết: ;

29 : Tính A biết : A =
30 : Cho tgx = 2,324 ( 00 < x < 900). Tính A =
31 : Tính B =
32 : Tính A = Khi x = 1,8156
33 : Cho sinx = 0,32167 (0o < x < 900 ). Tính A = cos2x – 2sinx- sin3x
34: Cho tgx = 2,324. Tính A =
35: Cho sinx = . Tính A =
36: Cho cosx = 0,7651 (00 < x < 900). Tính A =
37: Cho sinx = . Tính A =
38: Tính C =
39 : Cho cosx = 0,8157. Tính sin3x (00 < x < 900)
40 : Cho 00 < x < 900 và sinx = 0,6132. Tính tgx
41 : Cho tgx = 2,324. Tính A =
42 : Cho sinx = 0,32167 (0o < x < 900 ). Tính A = cos2x – 2sinx- sin3x

43 : Tính B =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.