toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về toan 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND TỉNH Thừa Thiên Huế kiểm tra học kỳ I năm học 2006-2007
Sở Giáo dục và đào tạo Môn: TOáN – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề chính thức

Bài 1: (1 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 2: (1 điểm)
Phân tích thành nhân tử (với các số x, y không âm):

Bài 3: (1,5 điểm)
Cho hàm số bậc nhất
Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên Vì sao ?
Tính giá trị của khi
Bài 4: (1,75 điểm)
Tìm hệ số góc của đường thẳng
Xác định hàm số bậc nhất biết đồ thị của hàm số song song với đường thẳng và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
Vẽ đồ thị của hàm số vừa xác định ở câu b)
Bài 5: (1,75 điểm)
Sử dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn để chứng minh rằng: Với góc nhọn tùy ý, ta có:
áp dụng: Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết tính
Bài 6: (1 điểm)
Để đo chiều cao của một tháp, một nhóm học sinh lớp 9 đặt giác kế thẳng đứng cách tim của chân tháp 100 mét và quay thanh giác kế để ngắm nhìn thấy đỉnh của tháp. Các bạn đọc đọc trên giác kế được góc nhìn so với chiều nằm ngang. Biết giác kế có chiều cao là mét. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến đề-xi-mét).
Bài 7: (2 điểm)
Cho đường tròn (O) tâm O, bán kính và điểm A cách O một khoảng Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) và cát tuyến bất kỳ ACD (C và D là 2 giao điểm của cát tuyến và đường tròn). Gọi I là trung điểm của đoạn CD.
Tính độ dài đoạn tiếp tuyến AB.
Khi C chạy trên đường tròn (O) thì I chạy trên đường nào ?
Chứng minh rằng tích không đổi khi C thay đổi trên đường tròn (O).
Hết
Sở giáo dục – đt tt Huế Đáp án – Thang điểm
KIểM TRA hk.i (2006-2007) – mÔN TOáN LớP 9

Bài
ý
Nội dung
Điểm

1

1.0

0,75
0,25

2

1.0

Vì x, y không âm nên:

=
0,25

0,50

0,25

3

1,5

a)
Hàm số bậc nhất có hệ số
nên hàm số nghịch biến trên
0,50

0,50

b)
Khi thì
0,50

4

1,75

a)
Ta có:
nên đường thẳng có hệ số góc là
0,25

0,25

b)
Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng nên và
Đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ nên
Vậy hàm số cần xác định là:

0,25

0,25

0,25

c)
Xác định được giao điểm của đồ thị với trục Oy (hoặc một điểm thứ 2 khác giao điểm của đồ thị với trục hoành):
Vẽ đúng đồ thị:
0,25
0,25

5

1,75

a)
+ Theo định

Hỏi và đáp