toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về toan 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS
THỊ TRẤN HƯNG HÀ
*
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: TOÁN
(Thời gian làm bài: 120 phút)

Bài 1 (2,5 điểm):
Cho biểu thức

Rút gọn P
Tính giá trị của P khi
So sánh P và 3/2
Bài 2 (2 điểm): Cho hệ phương trình

Giải hệ phương trình khi m = – 2
Chứng minh rằng hệ phương trình luôn có nghiệm
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn y2 = 4x
Bài 3 (2 điểm):
Trên cùng mặt phẳng tọa độ xOy, cho Parabol (P) có đỉnh ở gốc tọa độ O(0; 0) và đi qua điểm và đường thẳng (d): y = mx – 2m – 1
Viết phương trình của Parabol (P);
Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt;
Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn đi qua điểm cố định A thuộc (P).
Bài 4 (3 điểm):
Từ điểm C nằm ngoài đường tròn tâm O, kẻ hai tiếp tuyến CA và CB (A, B là các tiếp điểm). Qua điểm M trên dây AB kẻ đường thẳng vuông góc với OM cắt các đường thẳng AC và BC lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng:
Tứ giác OMEB, OMAD nội tiếp và tam giác OED cân;
AD = BE;
BD2 = DM. DE + BM. BA.
Bài 5 (0,5 điểm): Giải phương trình

– HẾT –

ĐÁN ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
Nội dung
Điểm

1
a) Đkxđ:

0,25

0,25

0,25

0,25

b)

Thay vào biểu thức P rút gọn ta được:

Vậy với thì
0,25

0,25
0,25

0,25

c) Xét hiệu

0,25

0,25

2
a) Thay m = – 2 vào hệ phương trình ta được

Vậy với m = – 2 hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1; 1)
0,5

0,25

b)

* Nếu m ( 1 thì phương trình (1) có nghiệm duy nhất x = 1, suy ra hệ phương trình có nghiệm duy nhất
* Nếu m = 1 thì phương trình (1) vô số nghiệm, do đó hệ phương trình vô số nghiệm
Vậy hệ phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m (đpcm)

0,25

0,25

c) Với m ( 1, hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (1; – m – 1)
Theo yêu cầu của bài y2 = 4x ( (m + 1)2 = 4 ( m = 1 (ktmđk)
hoặc m = -3 (tmđk)
Vậy m = – 3
0,25
0,5

3
a) Phương trình Parabol có đỉnh ở gốc tọa độ O(0;0) có dạng y = ax2
(a ( 0), mà

0,25
0,25

b) * Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P):

(’ = 4m2 + 8m + 4 = (2m + 2)2 ≥ 0 với mọi m
* Để (d) cắt (P) tại 2điểm phân biệt ( (’ >0 ( 2m + 2 ( 0 ( m ( – 1
0,25

0,25
0,25

c) Gọi điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua là M(x0, y0), khi đó
y0 = mx0 – 2m – 1 đúng với mọi m
( y0 + 1 = m(x0 – 2) đúng với mọi m
( y0 = – 1 và x0 = 2 ( M(2; – 1)
* Ta thấy -1/4 (2)2 = – 1(đúng) ( M(2; – 1) ( (P)
Vậy đường thẳng (d) luôn đi qua điểm cố định M(2; – 1) thuộc (P)
0,25

0,25

0,25

4

a) * Xét tứ giác ADMO có:
(do OA ( CA – vì CA là tiếp tuyến của (O) tại A)
(Vì OM ( DE – gt)
( 4 điểm A, O, M, D cùng thuộc đường tròn

Hỏi và đáp