Toán 9 – HK1 -11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Toán 9 – HK1 -11-12, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND TỈNH QUẢNG NAM
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Môn: TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1.(1,5 điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:
a)
b)
c)
Bài 2. (1,5 điểm)
a) Tìm x để căn thức có nghĩa.
b) Tìm x, biết .
Bài 3.(3,0 điểm)
Cho hàm số .
a) Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên ?
b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
c) Gọi A và B là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng AB.
Bài 4.(4,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Độ dài của các cạnh AB, AC lần lượt bằng 3cm, 4 cm.
a) Tính độ dài của AH, BH, CH.
b) Vẽ đường tròn (B; 3cm). Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn.
c) Đường phân giác trong của góc A cắt BC tại D. Tính độ dài của HD.

—————-Hết—————-

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN – LỚP 9

Nội dung
Điểm

1
(1,5đ)
a) Biến đổi
0,5

b) Biến đổi

0,5

c) Biến đổi
0,5

2
(1,)
a) có nghĩa khi
0,75

b) Biến đổi về giải x – 5 = 32 =>x = 14
0,75

3
(3,0đ)
a) Hệ số =>Hàm số nghịch biến trên .
1,0

b) Xác định điểm cắt trục hoành A(6;0) và điểm cắt trục tung B(0; 3)
vẽ đúng đồ thị.
0,5
0,5

c) Tính được

Gọi h là khoảng cách từ O đến AB. Khi đó ta có:
h. AB = OA. OB =>

0,5

0,5

4
(4,0đ)
Hình vẽ đúng
Tính được
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,25đ

0,25đ

b) Đường tròn (B; 3cm) có bán kính R = 3cm.
Khoảng cách từ B đến AC bằng BA = 3 cm = R.
Vậy AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; 3cm).
0,5đ

0,5đ

c) Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác có
(cm)
HD = BD – BH = (cm)

0,5đ

0,5đ

* Chú ý: Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.