toan 9 chuong I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về toan 9 chuong I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

************
Trong mỗi câu hỏi sau đây, học sinh hãy chọn một trong 4 câu trả lời sau :

Cho hình sau. Chỉ ra một hệ thức lượng sai
a. 52 = x2 ( x + y )2
b. 52 = x ( x + y )
c. y ( x + y ) = 72
d. 52 + 72 = ( x + y )2
Từ hình bên. Hãy chỉ ra một câu SAI :
a. 142 = y.16
b. x + y = 16
c. xy = 16
d. Cả hai câu A và B đều đúng.
Chỉ ra một câu SAI với hình bên
a. x2 + y2 = 82
b. x2 = 2.8
c. y2 = 6.8
d. xy = 2.6
Cho hình sau. Xác định x và y
a. x = 5, y = 5
b. x =, y = 5
c. x = 5, y =
d. x = 5, y =

Từ hình sau chỉ ra một câu SAI :
a.
b. xy = 7.9
c. y2 = 72 + 92
d. 72 = xy
Với hình bên chỉ ra một câu SAI :
a. 32 = 2x
b. y2 = x ( x + 2)
c. x2 + 32 = y2
d. 3x = 2y
Với hình bên. Tính cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông này (tính cạnh AB)
a. + 1
b.
c. 2
d.
Với hình bên, = ?
a.
b.
c.
d.
Dựa vào hình bên: AC = ?
a. AC = 4
b. AC =
c. AC =
d. AC = 2
Cho tg = . Tính AC ?
a. AC = 2
b. AC =
c. AC = 5
d. AC = 2,5
∆ABC vuông tại A. Chỉ ra một câu SAI :
a. sin B =
b. cos B =
c. tg B =
d. tg B =
Cho cos = 0,8 . tính sin ( với nhọn )
a. sin = 0,6
b. sin = ± 0,6
c. sin = 0,4
d. Cả ba câu trên đều sai
Chỉ ra một câu SAI :
a. sin 25o = sin 70o
b. tg 65o . cotg 65o = 1
c. sin 30o = cos 60o
d. cos 15o = sin 75o
Cho các biểu thức sau, biểu thức nào âm:
a. sin2 x + cos2 x
b. sin x – 1
c. cos x – 1
d. sin 30o
Cho ∆ABC biết: AB = 21, AC = 28, BC = 35. ∆ABC là tam giác gì?
a. ∆ cân tại A
b. ∆ vuông tại A
c. ∆ thường
d. Các câu trên đều sai
M =
a. M = 1
b. M = -1
c. M =
d. M =
Dựa vào hình bên, ∆ABC đều, HC = 3 cm. Tính AC và AH
a. AC = ; AH = 4
b. AC = ; AH = 6
c. AC = 6; AH =
d. Tất cả các câu trên đều sai
Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 5, AC = 7. Tính AH
a. AH = 35
b. AH =
c. AH =
d. AH =
∆ABC có = 45o và = 30o. Nếu AC = 8 thì AB bằng ?
a. 4
b.
c.
d.
∆ABC vuông tại C có sin A = thì tg B bằng:
a.
b.
c.
d.
Chỉ ra một câu SAI :
a. c2 = a.c’
b. h2 = b’ .c’
c. b.c = a.h
d. = b2 + c2
Cho một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm. Tính độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông
a. 4,7 cm
b. 4,8 cm
c. 4,9 cm
d. 5 cm
Tìm x trong hình sau:
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.