toan 8 vong 14 violympic – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về toan 8 vong 14 violympic, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Phân thức được rút gọn thành:

Câu 2: Mẫu thức chung của ba phân thức  bằng:

Câu 3: Biết . Khi đó biểu thức A là:

Câu 4: Mẫu thức chung của hai phân thức bằng:

Câu 5: Mẫu thức chung của hai phân thức là:

Câu 6: Kết quả rút gọn biểu thức  bằng:

m-1
m+1
Câu 7: Kết quả rút gọn phân thức  bằng:
1

Câu 8: Với giá trị nào của a thì phân thức  có thể rút gọn thành đa thức?
-4
4
-2
2
Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Tổng độ dài các cạnh của một tứ giác lớn hơn tổng độ dài các đường chéo của nó
Tổng độ dài các cạnh của một tứ giác nhỏ hơn tổng độ dài các đường chéo của nó
Tổng độ dài các cạnh của một tứ giác lớn hơn hoặc bằng tổng độ dài các đường chéo của nó
Tổng độ dài các cạnh của một tứ giác nhỏ hơn hoặc bằng tổng độ dài các đường chéo của nó
Câu 10: Mẫu thức chung của các phân thức  là

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Biết . Khi đó biểu thức A là:

Câu 2: Trong các đa thức sau: ; ; ;. Đa thức nào không là mẫu thức chung của hai phân thức  ?

Câu 3: Mẫu thức chung của ba phân thức  bằng:

Câu 4: Biết . Khi đó biểu thức A là:

Câu 5: Mẫu thức chung của hai phân thức là:

Câu 6: Kết quả rút gọn phân thức  bằng:
1

Câu 7: Cho biết số đo mỗi góc của đa giác đều n cạnh được tính bởi biểu thức .Nếu số đo mỗi góc của một đa giác đều là một số tự nhiên thì có bao nhiêu giá trị của n thỏa mãn?
20
22
24
12
Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Tổng độ dài các cạnh của một ngũ giác nhỏ hơn tổng độ dài các đường chéo của nó
Tổng độ dài các cạnh của một ngũ giác lớn hơn tổng độ dài các đường chéo của nó
Tổng độ dài các cạnh của một ngũ giác nhỏ hơn hoặc bằng tổng độ dài các đường chéo của nó
Tổng độ dài các cạnh của một ngũ giác lớn hơn hoặc bằng tổng độ dài các đường chéo của nó
Câu 9: Một ngũ giác có năm cạnh bằng nhau. Để ngũ giác đó là ngũ giác đều thì điều kiện cần và đủ đối với các góc của ngũ giác là:
Có 2 góc bằng nhau
Có 2 góc liên tiếp bằng nhau
Có 3 góc bằng nhau
Có 3 góc liên tiếp bằng nhau
Câu 10: Mẫu thức chung của các phân thức  là

BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 1: Một hình ngũ giác có tổng số đo các góc trong bằng 
Câu 2: Một hình đa giác phải có ít nhất góc.
Câu 3: Một hình đa giác phải có ít nhất cạnh.
Câu 4: Một hình lục giác có tổng số đo các góc trong bằng 
Câu 5: Với  thì giá trị của biểu thức  bằng 
Câu 6: Tổng số đo các góc trong của một hình đa giác bằng . Đa giác đó có cạnh.
Câu 7: Nếu đa giác đều có một góc vuông thì đa giác đó có cạnh.
Câu 8: Cho  và . Khi đó, giá trị của biểu thức bằng (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 9: Cho ngũ giác ABCDE. Gọi F, G, H, I theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng AB, BC, CD và DE. Nối F với H, G với I. Gọi M, N , J tương ứng là trung điểm các đoạn thẳng FH, GI, BE. Khi đó, ta có 
Câu 10: Số cặp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.