toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về toan 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………
Lớp: 8
Thứ ngày tháng năm 2009
KIểm tra chương III
Môn: Đại số Thời gian: 45’

A. Trắc nghiệm:
Câu 1. Trong các phương trình sau:
2 – 0x = 0;
4 +3,5t = 0;
0 – x = 0;
5×2 + x =0;
2x + 3 = 0

Có bao nhiêu phương trình bậc nhất?
A. Không có phương trình bậc nhất
B. Có 1 phương trình bậc nhất

C. Có 2 phương trình bậc nhất
D. Có 3 phương trình bậc nhất

Câu 2. Tập nghiệm của phương trình 2x – 3 = 0 là:
A. S = 0 B. S = Þ
C. S =
3

2

D. S =-
3

2

Câu 3. Tìm hai phương trình tương đương với nhau trong ba phương trình sau: 3x+ 1 = 7x -11 (1) 10x = -10 (2) – 4x = -12 (3)
A. (1) ( (2)
B. (2) ( (3)
C. (1) ( (3)

D. không có 2 phương trình nào tương đương với nhau
Câu 4. Tập nghiệm của phương trình 2×2 + x – 6 = 0 là:
A. S = -2
B.S = 1,5
C. S = -2;1,5
D. S = Þ

Câu 5. Với giá trị nào của m thì phương trình (m+3) x =5 vô nghiệm?
A. m= 3
B. m= -3
C. m =2
D. không có m

Câu 6. Cho số thứ nhất là x, số thứ hai nhiều hơn số thứ nhất 5 đơn vị. Biểu thức biểu thị số thứ hai qua biến x là:
A. x
B. 5x
C. x-5
D. x + 5

B. Tự luận
1. Giải các phương trình sau:
a) -5x + 3 = 0
c, (x + 2)( 3x -1) = x +2

b) (3x – 2)( x +1) = 0
d)
5x
+
4x
= 4

x2- 4

x -2

2. Tìm x để hai biểu thức và có giá trị bằng nhau.

3. Mẫu số của 1 phân số lớn hơn tử số cuả nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 4 đơn vị thì được phân số mới bằng . Tìm phân số ban đầu.
Bài làm:
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.