toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về toán 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 8

Họ và Tên : …………………………………..
Lớp : ……….
KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: Hình học 8
Thời gian làm bài 45 phút

( Không kể thời gian giao đề )
ĐỀ 01

Bài 1: (1,0 điểm)
Cho hình vẽ, biết: AB = 5cm; AC = 10cm
AM = 3cm; AN = 6cm
Chứng tỏ: MN // BC.

Bài 2: (1,5 điểm)
Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác (D BC), biết AB = 15cm; AC = 21cm; BD = 5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng DC và BC.

Bài 3: (5,0 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = 5cm. Trên AB lấy điểm M sao cho AM = 2cm; kẻ MN song song với BC (N AC) và MN = 4cm.
a, vẽ hình, viết giả thiết kết luận.
b,Chứng minh: Tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC. Suy ra tỉ số đồng dạng.
c, Tính độ dài cạnh BC.

Bài 4: (2,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH (HBC). Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA.
—Hết—

ĐÁP ÁN ĐỀ 01:
Bài
Nội dung
Điểm

Bài 1
(1,0 điểm)
Ta có:

Suy ra:
Theo định lí Ta- lét đảo: MN // BC

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 2
(1,5điểm)
– Vẽ hình đúng
Vì AD là phân giác của nên ta có:

Suy ra: CD = 7(cm)
BC = BD + DC = 5 + 7 = 12 (cm)
0,25

0,5
0,25
0,5

Bài 3
(5,0điểm)
– Vẽ hình đúng
b, AMN và ABC có: chung
(vì MN // BC)
Vậy AMN ABC
Suy ra:
c, Từ tỉ số trên ta có:
Suy ra: BC =

hay BC = (cm)
0,5
0,5
0,5
0,5

0,75

0,5

0,75

1,0

Bài 4
(2,5điểm)
* Vẽ đúng hình
Xét ABC và HBA có:

: góc chung
ABC HBA

1,0

0,5
0,5
0,5

Họ và Tên : …………………………………..
Lớp : ……….
KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: Hình học 8
Thời gian làm bài 45 phút

( Không kể thời gian giao đề )
ĐỀ 02
I) Trắc nghiệm:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu là đúng nhất
Câu 1/ Cho . Trên Ax lấy hai điểm B, C sao cho AB : BC = 2 : 7. Trên Ay lấy hai điểm B`, C` sao cho AC` : AB` = 9 : 2. Ta có :
A. BB`// CC` B. BB` = CC`
C. BB` không song song với CC` D.Các tam giác ABB` và ACC`
Câu 2/ Gọi E, F lần lượt là trung điểm của hai cạnh đối AB và CD của hình bình hành ABCD . Đường chéo AC cắt DE,
BF tại M và N . Ta có:
A. MC : AC = 2 : 3 B. AM : AC = 1 : 3
C. AM = MN = NC. D. Cả ba kết luận còn lại đều đúng.
Câu 3/ Trên đường thẳng a lấy liên tiếp các đoạn thẳng bằng nhau : AB = BC = CD = DE. Tỉ số AC : BE bằng:
A. 2 : 4 B. 1 C. 2 : 3 D. 3 : 2
Câu 4/ Tam giác ABC có , , tam giác A`B`C` có . Ta có ((A’B’C’ khi:
A. B.Cả ba câu còn lại đều đúng C) D.
Câu 5/ Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau :
A. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng với nhau
B. Hai tam giác vuông cân luôn đồng dạng với nhau
C. Hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.