toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về toan 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2008 – 2009
Họ và tên: ………………………………. Môn: Toán 8
Lớp: 8 ……… Thời gian: 90 phút
(Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra)
GV:PHAN HỒ HẠNH
ĐỀ 1
Bài 1 : ( 1đ)
a/ Thế nào là hai phương trình tương tương ?
b / Nêu hai quy tắc biến đổi tương tương phương trình .
Bài 2 : ( 1,5 đ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
1/ cho phương trình
Tập nghiệm của phương trình là :
A / . ; B. ; C.
2 / Cho bất phương trình <
Nghiệm của bất phương trình là :
A. X>2 ; B. X>0 ; C . X < 2
3 / Cho có AB= 4 cm ; BC=6cm ; và có MP =9cm ;
MN =6 cm ; thì :
A. không đồng dạng với
B.
C.
Bài 3 : ( 3đ) a. Giải bất phương trình sau :
b. Giải phương trình sau :
Bài 4: ( 2đ) Một người đi từ A đến B ,nếu đi bằng xe máy thì mất thời gian là 3giờ
30 phút , còn đi bằng ô tô thì mất thời gian là 2 giờ 30 phút .Tính quãng đường AB ,biết rằng vận tốc ôtô lớn hơn vận tốc xe máy là 20 km /h .
Bài 5 : (2,5đ) cho vuông tại A có AB> AC , M là điểm tuỳ ý trên BC . Qua M kẻ
và cắt AB tại I cắt CA tại D .
a) Chứng minh
B) Chứng minh : BI .BA =BM . BC
C) Cho góc ACB = và . Tính

ĐỀ2
Câu 1 ( 2 điểm ):
1)Định nghĩa phưong trình bậc nhất một ẩn, cho ví dụ một phưong trình bậc nhất một ẩn.
( 1đ )
2)Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là d1= 6 cm và d2= 8 cm.Tìm diện tích S và chiều cao h của hình thoi đó? ( 1đ )
Câu2 ( 4 điểm )
1) Cho bất phương trình: -2x – 1 < 5
Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: ( 1,5 đ )
2) Giải phương trình: ( 2 đ )
3) Tìm x biết: ( 0,5 đ )
Câu 3 ( 1,5 điểm ) : Một lăng trụ đứng có chiều cao 6 cm, đáy là
tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 3cm và 4 cm
1) Tìm diện tích xung quanh của hình lăng trụ. ( 1 đ )
2) Tìm thể tích của hình lăng trụ. ( 0,5 đ )

Câu 4 ( 2,5 điểm ): Cho tam giác ABC vuông tai A có AB = 6 cm; AC = 8cm. Trên một nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ax song song với BC. Từ C vẽ CD Ax ( tại D )
1) Chứng minh hai tam giác ADC và CAB đồng dạng. ( 1 đ )
2) Tính DC. ( 0,5 đ )
3) BD cắt AC tại I. Tính diện tích tam giác BIC. ( 0,5 đ )

ĐỀ 3
Bài 1(2đ). Giải các phương trình sau
a. 1 + = b.

Bài 2(3 đ) Một người đi xe đạp từ A đén B với vận tốc trung bình 12km/h . Khi đi về từ B đến A . Người đó đi với vận tốc trung bình là 10 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 15 phút . Tính độ dài quảng đường AB ?
Bài 3.( 1,5đ) Giải bất phương trình và biểu diển tập hợp nghiệm trên trục số

Bài 4 (3,5đ). Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 15cm, AC = 20cm.Vẽ tia Ax//BC và tia By vuông góc với BC tại B, tia Ax cắt By tại D.
a, Chứng minh ∆ ABC ( ∆ DAB
b. Tính BC, DA, DB.
C. AB cắt CD tại I. Tính diện tích ∆ BIC
ĐỀ 4
A. TRẮC NGHIÊM: (3 điểm )
Câu 1 : Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất một ẩn.
a. 2x+ 3 = 0 b. ( x-3)(x+ 1) = 0 c

Hỏi và đáp