toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về toan 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1)Cho biểu thức: K= x4 – 2011.x3 – 2011.x2 – 2011.x – 2012
Tính giá trị của biểu thức K khi x = 2012
Bài làm
Vì x = 2012 nên ta có K = x4 – 2011.x3 – 2011.x2 – 2011.x – 2012
= x4 – (x-1).x3 – (x-1).x2 – (x-1).x – x
= x4 – x4 + x3 – x3+ x2 – x2 + x- x
= 0

2.Cho tam giác nhọn ABC ( AC< BC). Trên BC lấy điểm D sao cho CD = CA. Kẻ CH vuông góc với AD tại H. Gọi E là trung điểm của CD và F là điểm đối xứng của H qua E.
a. Các tứ giác CHDF; AHFC là hình gì? Tại sao?
b. tính diện tích của CHDF khi CH = 4cm và diện tích tam giác ACD = 24 cm2
c. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để CHDF là hình vuông.
Bài làm
+ Vẽ hình: như bên
Các tứ giác CHDF;
AHFC là hình gì? Tại sao?

Chứng minh:
– Xét tứ giác CHDF ta có: CE = ED (vì E là trung điểm CD)
HE = EF (vì H, F đối xứng qua E)
Do đó tứ giác CHDF là hình bình hành (1)
Mặt khác CH AD nên góc CHD = 900 (2)
Từ (1), (2) suy ra tứ giác CHDF là hình chữ nhật.
– Vì CHDF là hình chữ nhật nên CF // HD, CF = HD
=>CF //AH (3) (vì A, H, D thẳng hàng)
và CF = AH (4) (vì tg CAD cân có CH AD nên CH là đường cao cũng là đường trung tuyến do đó HD = AH).
Từ (3), (4) suy ra tứ giác AHFC là hình bình hành.

b. tính diện tích của CHDF khi CH = 4cm và diện tích tam giác ACD = 24 cm2
Vì SACD = 1/2.CH.AD = 1/2.4.AD = 24 => AD = 24:2 = 12 (cm) do đó HD =AD/2 = 12/2 = 6 cm. Vậy SCHDF = 6.4 = 24 cm2.
c. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để CHDF là hình vuông.
Để CHDF là hình vuông ( CD HF ( góc HEC = 900 ( góc ACB = 900 ( tg ABC vuông tại C (vì góc HEC = góc ACB do đồng vị)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.