Toán 8 KT 15′ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Toán 8 KT 15′, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lớp: 8/……..
Họ, tên: ………………………………………
KIỂM TRA 15 PHÚT – LẦN 1
MÔN: TOÁN (HÌNH HỌC)

Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu đúng:
Câu 1: Hình thang cân là hình thang có
A. Hai cạnh bên bằng nhau. B. Hai đường chéo bằng nhau.
C. Hai góc ở đáy bằng nhau. D. Hai góc đối bằng nhau.
Câu 2: Hình bình hành là:
A. Tứ giác có hai cạnh song song. B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.
C. Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau. D. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
Câu 3: Hình chữ nhật là:
A. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.
C. Hình thang cân có một góc vuông. D. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.
Câu 4 Hình thoi là:
A. Tứ giác có bốn góc bằng nhau. B. Hình thang cân có hai đường chéo vuông góc.
C. Tứ giác có một đường chéo là trục đối xứng. D. Hình bình hành có một đường chéo là tia
phân giác của một góc.
Câu 5 Tứ giác phải thoả mãn điều kiện nào sau đây là hình chữ nhật:
A. Hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. B. Hai cặp cạnh đối bằng nhau.
C. Các cạnh kề vuông góc với nhau. D. Bốn cạnh bằng nhau.
Câu6: Tứ giác phải thoả mãn điều kiện nào sau đây là hình vuông:
A. Hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
B. Hai cặp cạnh đối bằng nhau và hai cạnh kề vuông góc.
C. Các cạnh kề vuông góc và bằng nhau .
D. Bốn cạnh bằng nhau.
.Câu 7 Hai đường chéo của tứ giác phải thoả mãn điều kiện nào sau đây là hình chữ nhật.
A. Bằng nhau và vuông góc. B. Vuông góc tại trung điểm của mỗi đường.
C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. D. Cắt nhau tại một điểm cách đều bốn đỉnh.
Câu 8: Hai đường chéo của tứ giác phải thoả mãn điều kiện nào sau đây là hình thoi:
A. Bằng nhau và vuông góc với nhau. B. Vuông góc tại trung điểm của mỗi đường.
C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. D. Cắt nhau tại một điểm cách đều bốn đỉnh.
Câu 9 Điền “Đ” nếu đúng, “S” nếu sai vào ô trống cuối câu:

TT
NỘI DUNG
ĐÚNG hay SAI

1
Hình thang cân có hai góc đáy bằng nhau.

2
Hình bình hành có giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng.

3
Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.

4
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Mỗi câu đúng 1 điểm(từ câu 1 đến câu 8),câu 9 :2 điểm(Mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm)
1B, 2C, 3C, 4D, 5C, 6C, 7D, 8B
Câu 9: 1S ,2Đ, 3Đ, 4S.

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lớp: 8/……..
Họ, tên: ………………………………………
KIỂM TRA 15 PHÚT – LẦN 1
MÔN: TOÁN (HÌNH HỌC)

Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu đúng:
Câu 1: Hình bình hành là:
A. Tứ giác có hai cạnh song song. B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.
C. Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau. D. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
Câu 2 Hình thoi là:
A. Tứ giác có bốn góc bằng nhau. B. Hình thang cân có hai đường chéo vuông góc.
C. Tứ giác có một đường chéo là trục đối xứng. D. Hình bình hành có một đường chéo là tia
phân giác của một góc
Câu 3 Hình thang cân là hình thang có .

A. Hai cạnh bên bằng nhau. B. Hai đường chéo bằng nhau.
C. Hai góc ở đáy bằng nhau. D. Hai góc đối bằng nhau.
Câu 4 Tứ giác phải thoả mãn điều kiện nào sau đây là hình chữ nhật:
A. Hai cặp cạnh đối song

Hỏi và đáp