Toán 8 – Đề 7.1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Toán 8 – Đề 7.1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Cho phương trình 3x – 6 = 0, trong các phương trình sau phương trình nào tương đương với phương trình đã cho: A. x2 – 4 B. x2 – 2x C. D. 6x + 12 = 0 Câu 2: Để gía trị biểu thức thì giá trị của x là: A. –2 B. 2 C. 4 D. không tồn tại Câu 3: Cho tam giác ABC có AB = 14cm, AC = 21cm, AD là đường phân giác góc A. Biết BD = 8cm. Độ dài BC là: A. 15cm B. 18cm C. 20cm D. 22cm * Điền chữ thích hợp vào các dấu chấm sau: Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình là . . . . . . . . . . Câu 5: Nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai đường cao tương ứng bằng . . . . . . Câu 6: Một hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình vuông, cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng 5cm. Khi đó thể tích của nó là . . . . Câu 7: Cho a b – 5 B. C. 2a + 3 < 2b + 3 D. –a – 3 < -b – 3 Câu 8: Tập nghiệm của phương trình: (x – 3)(x + 5) là: A. S = B. S = C. S = D. S = II. TỰ LUẬN: (6đ) Bài 1: (1.5đ) Giải phương trình: a) 2×2 + 5x = 0 b)
Bài 2: (1đ) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: – 3x + 9 >0 Bài 3: (1.5đ) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình là 15km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45phút. Tính quãng đường AB? Bài 4: (2đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm. Tia phân giác trong của góc A cắt BC tại D. Từ D kẻ DE vuông góc với AC () 1/ Chứng minh: đồng dạng với EDC 2/ Tính độ dài đoạn thẳng BD ? 3/ Tính diện tích tam giác ABD ?

ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu
Nội dung
Điểm

1
C
0.5

2
D
0.5

3
C
0.5

4

0.5

5
tỉ số đồng dạng
0.5

6
125cm3
0.5

7
C
0.5

8
C
0.5

II. TỰ LUẬN: Bài 1:
a) S = (0.5)
b) ĐKXĐ (0.25)
QĐMT (0.25)
S = (0.5)
Bài 2:
Tìm nghiệm x < 3 (0.5)
Biểu diễn trên trục số (0.5)
Bài 3:
Chọn ẩn và ĐK (0.25)
Biểu diễn các đại lượng thông qua ẩn (0.25)
Tìm được phương trình chứa ẩn (0.5)
Giải phương trình (0.25)
Kết luận (0.25)
Bài 4:
Hình vẽ + GT, KL (0.25)
a) Chứng minh được tam giác ABC đồng dạng tam giác EDC (0.5)
b) Tính được BD = 15cm (0.25)
BC = cm (0.25)
c) Tính SABC = 54cm2 (0.25)
(0.25)
Lưu ý: Mọi cách giải khác đều được hưởng mọi số điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.