toan 8 chuong i – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về toan 8 chuong i, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS ………… KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
LỚP 8 MÔN : ĐẠI SỐ 8
____________________________________________________________________

Điểm

Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………
………………………………………………………….

Bài 1: (2 điểm) Rút gọn biểu thức:
a)(x – 3)3 – (x + 2)2 b) (4×2 + 2xy + y2)(2x – y) – (2x + y)(4×2 – 2xy + y2)
Bài 2: (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) a2 – ab + a – b b) m4 – n6 c) x2 + 6x + 8
Bài 3: (3 điểm) Tìm x
a) x2 – 16 = 0 b) x4 – 2×3 + 10×2 – 20x = 0 c) 15 – 2x – x2 = 0
Bài 4: (1điểm) Tìm n ( Z để 2n2 + 5n – 1 chia hết cho 2n – 1
Bài 5: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của M = x2 + 4x + 2
Bài Làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.