toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về toan 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:16/08/2010
Ngày dạy:18/08/2010
Bài 1 : Tiết 1
Chí công vô tư
I- Mục tiêu bài học:
1- Kiến thức:
– Hiểu được thế nào là chí công vô tư.
– Những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư.
– ý nghĩa của chí công vô tư
2- Kĩ năng:
– Học sinh phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư, không chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày.
– Học sinh biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư.
3 – Thái độ:
– hộ, bảo vệ Mọi hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống.
– Phê phán Những hành vi thể hiện vụ lợi, tham lam, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
– Làm được nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô tư.
II . đồ dùng dạy học:
– SGK, sách GV GDCD lớp 9.
– Tranh ảnh, thể hiện phẩm chất chí công vô tư.
– Ca dao, tục ngữ, chuyện kể nói về phẩm chất chí công vô tư.
– Giấy khổ lớn và bút dạ.
III . Phương pháp:
– Đàm thoại.
– Nêu vấn đề, giảI quyết tình huống, nêu gương, thảo luận nhóm.
IV . Tổ CHứC GIờ học:
1.định lớp
2. Kiểm tra bài cũ ( 2 phút )
Kiểm tra việc chuẩn bị SGK, vở ghi cuat học sinh.
3.Bài mới:
HĐ1:Giới thiệu bài
Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh.
Thời gian: 2 phút.
Cách tiến hành:
GV: Con người khi xử lí mọi công việc phảI hết sức công bằng trong bất kì tình huống nào .Đó là phẩm chất chí công vô tư. Vởy chí công vô tư là gì?Có ý nhĩa như thế nào.
HĐ2:Tìm hiểu nội dung phần Đặt vấn đề
Mục tiêu: Bước đầu nắm được khái niệm chí công vô tư.
Các biểu hiện cơ bản của chí công vô tư.
Thời gian: 12 phút.
Cách tiến hành:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

Học sinh đọc nội dung Đặt vấn đề SGK T3,4
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận
Nhóm 1,3:
H: Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ nh thế nào trong việc dùng ngời và giải quyết công việc? Qua đó , em hiẻu gì về Tô Hiến Thành?
– Ông Tô Hiến Thành dùng người là hoàn toàn chỉ là căn cứ vào việc ai là người có khả năng gánh vác đuợc công việc chung của đất nớc chứ không vì nể tình thân

Nhóm 2,4:
H: Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh?
->Đại diện các nhóm lên trình bày các nhóm nhận xét, bổ sung lẫn nhau, giáo viên chốt lại nội dung chính.
H: Những việc làm trên của Bác và Tô Hiến Thành thể hiện đức tính gì?

I. Đặt vấn đề:
1.Tô Hiến Thành-một tấm gương về chí công vô tư

-Điều đó chứng tỏ ông là ngời thực sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.