toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về toan 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHỮA ĐỀ
Đề 2:
A. Phần trắc nghiệm:
I. Hãy chọn câu mà em cho là đúng

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
B
D
C
C
B
C
C

II . Ghép biểu thức ở cột A và số ở cột B để có kết quả tương ứng
a – 3; b – 1; c – 5;d – 4.
III. Điền vào chỗ trống:
hai góc đồng vị.
b) hai góc so le trong.
Thì = 600 Và = 1200
B. Phần tự luận:
Bài 1:
1.Thực hiện phép tính:
a)

2) 3n+2 + 3n + 2n+2 + 2n = 3n(32 + 1) + 2n (22 + 1) = 3n.10 + 2n.5
Ta thấy: 3n.10 10 và 2n.5 10 suy ra 3n.10 + 2n.510
Vậy : 3n+2 + 3n + 2n+2 + 2n 10
Bài 2:
Vì a ; b ; c tỉ lệ với 2 ; 3 ; 4 nên
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

Suy ra a = 12 *2 = 24
b = 12 *3 = 36
c = 12 * 4 = 48.
Bài 3:

GV hướng dẫn
Hai tam giác ABC và DEC chứng minh bằng nhau theo trương hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác trương hợp cạnh góc cạnh.
Dựavào phần a ta có mà hai góc này ở vị trí so le trong nên
AE // BD
Hai tam giác AHC và DKC bang nhau theo trường hợp c-g-c nên CK = CH (cặp góc tương ứng)
Vậy C là trung điểm của HK

ĐỀ 3:
I. Trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
A
B
C
D
A
B
C
D
D
A

II. Tự luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính

Bài 2:

a)Tìm x, biết

b) Vì x; y; z tỉ lệ với 2 ; 4 ; 5 nên
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

Suy ra x = 6; y = 12; z = 15

Bài 3:

GV hướng dẫn
a) = (C- G -C)
b) Dựa vào phần a ta có (hai góc tương ứng ) mà hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // DH
c) Ta có (cùng phụ góc C)

ĐỀ 4 :
I. Trắc nghiệm :
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
A
D
D
C
C
B
C
D
B
A

II. Phần tự luận :
Bài 1 :
a) b)

d) Ta có:

Bài 2 :
GV hướng dẫn
Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là x ; y ; z
Ta có x ; y ; z tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 4. và x + y +z = 45 trở thành bài toán quen thuộc nên ta tính được x =10 ; y = 15 ; z = 20.
Bài 3 :

GV hướng dẫn :

c) Ta thấy :(Cặp góc tương ứng) mà
= 1800 :2 = 900 kết hợp với phần b ta suy ra điều phải chứng minh.

Đề 5
A. Trắc nghiệm :
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
A
D
B
C
D
C
C

B. Tự luận :
Bài 1 : Thực hiện phép tính

(32.2) :20 =18

Bài 2 :
Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là x; y; z theo đề ra ta có
x+ y + z = 22 và x : y : z = 2 : 4 :5
tương tự như các đề trước ta tính được :
x = 4 ; y = 8 ; z

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.