toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương II
TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
– Học sinh được cung cấp một cách tương đối hệ thống các kiến thức về tam giác bao gồm: Tính chất tổng ba góc của một tam giác bằng 180°, tính chất góc ngoài của tam giác; một số dạng tam giác đặc biệt: tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Học sinh được rèn luyện các kỹ năng vẽ đo đạc, gấp hình, vẽ hình, tính toán, biết vẽ tam giác theo số đo cho trước, nhận dạng được các tam giác đặc biệt, nhận biết được hai tam giác bằng nhau. Học sinh vận dụng được các kiến thức đã học vào tính toán và chứng minh đơn giản, bước đầu biết trình bày một chứng minh hình học.
– Học sinh được rèn luyện các khả năng quan sát, dự đoán, rèn luyện tính cẩn thận. chính xác, tập suy luận có căn cứ, vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán, thực hành và các tình huống thực tiễn.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG
– Chương này gồm 9 bài, được phân phối để dạy trong 27 tiết gồm có:
+ Lý thuyết: 9 tiết
+ Thực hành: 2 tiết
+ Luyện tập: 13 tiết
+ Ôn tập: 2 tiết
+ Kiểm tra: 1 tiết

§1. TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC

I.MỤC TIÊU: – Học sinh nắm được định lý về tổng ba góc của tam giác, nắm được tính chất về góc của tam giác vuông, nhận biết được góc ngoài của một tam giác và tính chất góc ngoài của tam giác.
– Biết vận dụng các định lý trên để tính số đo các góc của một tam giác.
– Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán thực tế đơn giản.
II.CHUẨN BỊ:
-GV:Giáo án, SGK, bảng phụ.
-HS: Học bài, làm bài tập về nhà- CBB mới.bảng hoạt động nhóm.
III.PHƯƠNG PHÁP:
_Phát hiện và giải quyết vấn đề.luyện tập thưc hành,hoạt động theo nhóm
IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG

*HĐ1: Giới thiệu chương mới ( 2’)

– GV giới thiệu chương
– HS theo dõi

*HĐ2: . (25’)

Gv ghi (?1) (?2)
y/cầu n1 + n4 làm (?1)(tg 7 phút)
n2 + n3 làm (?2)

Qua (?1) & (?2) em có n.xét gì về tổng 3 góc của 1 tam giác?
Gv thiệu định lí
Gọi hs nêu định lí
Gọi hs khác nêu lại
Hãy phân tích gt & kl của định lí?
Em có n.xét về và Â1 ?
và Â2 ?
Mà Â1 + Â2+ A3 = ?
Vậy để CM Â + + = 180° ta phải làm ntn?
Gọi 1hs lên trình bày chứng minh
Gọi hs khác n.xét

Hs chia nhđ

Bằng 1800

Hs nêu
Hs nêu

Hs phân tích

= Â1
= Â2 (
1800
Vẽ xy // bc
Hs lên bảng làm
Hs n.xét

1.,Tổng ba góc của một tam giác
*Định lí 1
Tổng 3 góc của 1 tam giác bằng 1800

3

GT (ABC
KL Â + + = 180°

Chứng minh
Qua A kẻ đường thẳng xy // BC. Khi đó, ta có :
= Â1 (1) (so le trong) (1)
= Â2 (2) (so le trong) (2)
Từ (1) , (2) suy ra:
BAC + + =
= BAC + Â1 + Â2

*HĐ 4 Củng cố:(15’)

– GV treo các hình 47, 48, 49 trang 108 SGK.
– Yêu cầu HS tự hoạt động nhóm nhỏ giải và gọi đại diện ba nhóm lên trình bày.
-GV chốt lại vấn đề: 1tam giác nếu biết số đo của 2 góc ta có thể tính được số đo góc còn lại tính nhưn thế nào?
-Nếu 1tam giác có 2 góc bằng nhau, nếu biết số đo góc còn lại ta sẽ tính hai góc đó như thế nào?

Gọi HS đọc bt3
Hãy nêu cách tính

Hỏi và đáp