toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về toan 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ
Chuẩn

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Tên
TN
TN
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Tổng ba góc của một tam giác
KN: – Hiểu và vận dụng được định lí về tổng ba góc của một tam giác và đl về góc ngoài của tam giác vào trong tính toán

1
0,5

1
0,5

2. Hai tam giác bằng nhau
KT: – Biết các TH bằng nhau của tam giác.
2
1,0

5
4,5

KN: – Viết đúng kí hiệu hai tam giác bằng nhau thông qua kênh hình.
– Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau trong bài toán cụ thể.
– Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

1
0,5

2
3,0

3. Các dạng tam giác đặc biệt.
KN: – Nhận biết một tam giác là tam giác cân, vuông cân hay tam giác đều.
– Chứng minh một tam giác là tam giác cân.
– Vận dụng được các tính chất của tam giác cân vào trong tính toán và chứng minh .
– Hiểu và vận dụng được các định lí Pitago thuận và đảo.
2
1,0

2
1,0

1
1,5

1
1,5
6
5,0

Tổng
4

2,0

4

2,0

3

4,5

1

1,5
12

10,0

Trường …………………………………
Lớp 7A….
Họ và tên: ……………………………..
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : Hình học 7
Thời gian: 45 phút
Điểm

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng mà em chọn.
Bài 1: (0,5 điểm) . Quan sát (H.1) và chọn giá trị đúng
của x (biết IK // MN)
A. 1000 ; B. 900 ; C. 800 ; D. 500
Bài 2: (0,5 điểm) Quan sát (H.2) và cho biết
đẳng thức nào viết đúng theo quy ước:
A. PQR = MEF ; C. PQR = EMF
B. PQR = MFE ; D. PQR = EFM
Bài 3 (0,5 điểm) Nếu tam giác ABC
có AB = 13 cm, AC = 12 cm , BC = 5 cm
thì tam giác ABC:
A. Là tam giác vuông tại A C. Là tam giác vuông tại C
B. Là tam giác vuông tại B D. Không phải là tam giác vuông
Bài 4 (0,5 điểm) Quan sát (H.3) và chọn giá trị đúng của y:
A. y = 9 B. y = 25
C. y = 225 D. y = 15
Bài 5: (1,0 điểm) Nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải
để có khẳng định đúng:
A. Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì đó là
A nối với ……….
B nối với ………
1. Tam giác cân

2. Tam giác vuông cân

B. Nếu một tam giác có hai góc bằng 450 thì đó là

3. Tam giác vuông

4. Tam giác đều

Bài 6 ( 1,0 điểm) Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) thích hợp vào ô trống:
A. Nếu hai tam giác có ba góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó bằng nhau
B. Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó bằng nhau
II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Bài 7: (6.0 điểm): Cho góc nhọn xOy Và M là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ MA vuông góc với Ox ( A Ox), MB vuông góc với Oy ( B Oy)
a. Chứng minh: MA = MB.
b. Tam giác OAB là tam giác gì? Vì sao?
c. Đường thẳng BM cắt Ox tại D, đường thẳng AM cắt Oy tại E. Chứng

Hỏi và đáp