toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về toan 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 7 (2011-2012)
Đề 1
Bài1: (1 điểm) Tính:
Bài2: ( 1,5 điểm) Số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 7; 9. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tiên tiến, biết rằng số học sinh tiên tiến của lớp 7B ít hơn 7A là 2 học sinh.
Bài 3: ( 2 điểm) Cho có AB = AC. Tia phân giác của cắt cạnh BC tại M. Đường thẳng qua M vuông góc với AB cắt AB tại H; Đường thẳng qua M vuông góc với AC cắt AC tại K.
a. Chứng minh .
b. Chứng minh từ đó so sánh 2 đoạn thẳng AH và AK.
c. Chứng minh .
Bài 4: (0,5điểm) Cho:
Chứng tỏ A không phải là số nguyên
Đáp án
Bài 1: (1 điểm)

= (0,5 điểm)
= (0,25 điểm)
= (0,25 điểm)
Bài2: (1,5 điểm)
Gọi số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a,b,c. (0,25 điểm)
Theo đề bài ta có: và a – b = 2. (0,25điểm)
Suy ra được: a = 16; b = 14; c = 18. (0,75điểm).

Vậy số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: 16; 14; 18 (học sinh). (0,25điểm).
Bài 3: ( 2 điểm)

Vẽ đúng hình – ghi GT, KL đúng (0,5 điểm)
a) Chứng minh được ( 0,5 điểm)
b) Chứng minh được ( 0,25 điểm )
– suy ra được AH = AK ( 0,25 điểm)
c) Gọi giao điểm của HK và AM là I.
Chứng minh được . ( 0,25 điểm)
Từ suy ra mà
nên ( 0,25 điểm)

Bài 4: ( 0,5 điểm)
Từ ( 1) suy ra:
(2)
Cộng (1) và (2) vế theo vế ta được:
( 0,25 điểm)
suy ra: A > 0.
+ vì . Vì 0 < A < 1
Vậy A không phải là số nguyên ( 0,25 điểm)
Đề 2
Câu 1( 2,5đ) : Tìm x,y biết:
a) x:3 = y:4 và x.y = 20
b) x+1= y+5
Câu 2(3đ) : Ba đội sản xuất đều được giao hoàn thành một công việc như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của các đội tương ứng là 5 ngày, 6 ngày và 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người biết rằng số công nhân của cả ba đội là 118 người và khả năng làm việc của mỗi người đều như nhau.
Câu 3(2,5đ) : Tính

Đề3
Câu 1(3điểm) : Tìm các số a, b, c biết: và a + b – c = 10
Câu 2 :Tính nhanh:(3điểm)
a/ 4,8 + 3,2 + ( – 4,2 ) + ( – 4,8 ) + 4,2
b/
c)
Câu 3 : (1điểm)
Tìm x biết:
Đáp án
Câu 1 )Ta có: =

Vậy: a = 30 ; b = 50 và c = 70

Câu 2:
Tính nhanh
a/ 4,8 + 3,2 + ( – 4,2 ) + ( – 4,8 ) + 4,2 =3,2
b/ = . ( 19) = .(-14) = -6
c) = = 27
Câu 3:Tìm x, biết
( x = . Vậy x =
Đề 4
Bài 1: (1,5 điểm)
a) Phát biểu qui tắc và viết công thức tính lũy thừa của một lũy thừa.
So sánh và
b)Phát biểu nội dung tiên đề Ơclit ?
Bài 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.