toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về toan 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT -TX BUÔN HỒ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 16 Năm học 2009-2010
Trường THCS Trần Phú Môn Hình học – Lớp 7

I Trắc nghiệm (3đ)
Những câu sau đây câu nào đúng , câu nào sai
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung
Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a song song với b

II Tự luận ( 7đ)
Bài 1: (2đ) : Cho đường thẳng a và M a ; N a
Vẽ đường thẳng b vuông góc với a tại M
Vẽ đường thẳng c đi qua N và c // a
Bài 2 : ( 2đ) Vẽ hình và viết giả thiết và kết luận của định lý sau
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia
Bài 3 : ( 3đ) Cho hình vẽ

Vì sao a//b ?
Tính số do góc C

ĐÁP ÁN
I : Trắc nghiệm ( Chọn mỗi đáp án đúng được 0,5 đ)
a
b
c
d
e
f

Đúng
Sai
Đúng
Đúng
Sai
Đúng

II Tự luận ( 7đ)
Bài 1 : ( 2đ)

Bài 2 : Vẽ hình đúng được 1 điểm
Viết giả thiết và kết luận được 1 điểm

Bài 3: a) Vì a và b cùng vuông góc với đương thẳng AB (1đ)
b)Vì a // b nên và ở vị trí hai góc trong cùng phía ta có = (1đ)

Vậy = (1đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.