toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về toan 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 19 Ngày soạn: 26/12/09
Tiết 41 Ngày dạy: 28/12/09

CHƯƠNG II : THỐNG KÊ
§ 1. THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ

I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
– Làm quen với bảng về thu thập số liệu thống kê khi điều tra, biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được cụm từ “số các giá trị của dấu hiệu”, “số các giá trị khác nhau của dấu hiệu”, tần số của một giá trị.
– Biết ký hiệu đối với 1 dấu hiệu, giá trị của nó, tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản qua điều tra.
* Kĩ năng:
– Rèn kĩ năng lập bảng số liệu thống kê ban đầu, kĩ năng trình bầy.
* Thái độ:
– Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Các loại bảng như SGK, Thước kẻ, Ví dụ thực tế về thống kê.
* Trò: Thước kẻ, học bài.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HĐ của thầy
HĐ của trò
Ghi bảng

* Hoạt động 1:
– Hướng dẫn HS quan sát bảng 1:
STT
Lớp
Số cây
trồng được

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6A
6B
6C
6D
6E
7A
7B
7C
7D
7E
35
30
28
30
30
35
28
30
30
35

– Giới thiệu tiếp bảng 2
* Hoạt động 2:

– Quan sát bảng

– Theo dõi
STT
Lớp
Số cây
trồng được

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8A
8B
8C
8D
8E
9A
9B
9C
9D
9E
35
50
35
50
30
35
35
30
30
50

1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu.
Ví dụ : SGK
– Việc làm của người điều tra là thu thập số liệu về vấn đề được quan tâm.
– Các số liệu được ghi lại một bảng gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu.

2. Dấu hiệu
a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra
Vấn đề hay hiện tượng mà người

– Cho HS làm ?2
? Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì?

?3 Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra?
– Giới thiệu về giá trị của dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu.
?4 Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị? Hãy dãy giá trị của X.

* Hoạt động 3:

?5 Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được? Nêu cụ thể các số đó?
?6 Có bao nhiêu lớp trồng được 30 cây? Tương tự với 28, 35 và 50 cây?

– Là số cây trồng được của mỗi lớp.

– Trong bảng 1 có 20 đơn vị điều tra.

– Có 20 giá trị

– Có 4 số khác nhau, đó là các số: 28, 30, 35, 50.

– Số lớp trồng được 30 cây là : 8 lớp.

điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu.
Kí hiệu : X, Y …
Dấu hiệu X ở bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp, còn mỗi lớp là 1 đơn vị điều tra.
b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.
Ưng với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu gọi là một giá trị của dấu hiệu.
Số các giá trị bằng các đơn vị điều tra.
3. Tần số của mỗi giá trị
số lần xuất hiện của 1 giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó. Ký hiệu n.

Ghi nhớ : SGK
Chú ý : SGK

4. Củng cố: * Hoạt động 4:
– Nắm chắc thế nào là thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu.
– Dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, đơn vị điều tra dãy giá trị của dấu hiệu, tần số.
– Làm bài tập 2 trang 7 SGK.
5. Hướng dẫn học ở nhà: * Hoạt động 5:
– Học kỹ lý thuyết trong vở ghi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.