toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về toan 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng GD – ĐT Hải hậu
Trường T.H.C.S
Hải Nam
Đề kiểm tra chất lượng 8 tuần học kỳ I
Năm học: 2004 – 2005
Môn : Toán 7 (90 phút)
SBD

Họ và tên HS :
Lớp :

Phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng của mỗi câu sau ( từ câu 1 đến câu 6) .
Kết quả của phép tính là :

Giá trị của x trong tỉ lệ thức : x : 27 = (-2) : 3,6 là :

Hệ thức nào là đúng ?145 5 . 149 9 = 145 45
(– 2) 12 : (– 2) 6 = (– 2) 2
(3 10)5 = 3 15
(–2) 6 . 3 6 = 6 6.
Số nào sau đây có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

Từ tỉ lệ thức có thể suy ra tỉ lệ thức :

Nếu các đường thẳng a, b, c thảo mãn điều kiện a // b ; c ( a thì :
A . c // a B. a ( c C. b // c D. c ( b
Đánh dấu x vào cột “Đ” hoặc cột “S” tương ứng với khẳng định Đúng hoặc Sai sau đây (từ câu 7 đến câu 12).

Câu
Khẳng định
Đ
S

Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b và đuờng thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c.

Nếu các đường thẳng a1 , a2 , a3 , a4 thoả mãn điều kiện a1 ( a2 ; a2 ( a3 ; a3 ( a4 thì a1 // a4.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía phụ nhau.

Đường thẳng a song song với đường thẳng b nếu: a và b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau.

Với mọi số hữu tỉ x ta luôn có

Phần tự luận
Câu 13: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ 4 số sau :
–15 ; 5,1 ; – 35 ; 11, 9
Bài làm

Câu 14: Bốn lớp 7A ; 7B ; 7C ; 7D lao động trồng cây. Biết rằng số cây trồng được của bốn lớp 7A ; 7B ; 7C ; 7D lần lượt tỉ lệ với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6 và tổng số cây trồng được của bốn lớp là 1050 cây. Tính số cây của mỗi lớp trồng được.
Bài làm

Câu 15: Cho hình vẽ .
Chứng minh:
AB // CD
AB ( MN
AB // EF

Bài làm

Hỏi và đáp