toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về toan 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 4 – Tiết : 8
Ngày dạy:
Ngày soạn:

Mục tiêu : Củng cố các qui tắc nhân chia 2 luỹ thừa cùng cơ số, qui tắc luỹ yhừa của luỹ thừa,luỹ thừa của 1 tích , của 1 thương.
Chuẩn bị:Kiến thức và bài tập về nhà.
Tiến trình lên lớp
HĐ1-Kiểm tra :HS1 :Điền tiếp để được cthức đúng. Và giải bài 36bc.
(x.y)n= ? , xm.xn =? , xm:xn =? , (xm)n =?
HS2:Giải bài 37bc . b
Bài mới:

TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng

Hoạt động 2:Giải bài tập
Bài 38/22

Gv sửa sai

Bài 40/23(a,c)

Nêu cách giải từng bài

Bài 41a/23
Nêu cách tính gtbthức

Bài 42ac/23
Bài a vận dụng ct nào để tìm n?

Bài c tìm n ?
Cả lớp cùng làm

1 hs trả lời tại chỗ

hs nhận xét

2 hs lên bảng đthời

Cả lớp cùng làm

Nhận xét?

Gv hướng dẫn giải từng bước

Hs trả lời tại chỗ
Ta biến đổi 16=? .Vdụng ct:
Xm :xn= xm-n

Xm:ym= (x:y)m-n
2 Hs lên bảng giải
Bài 38/22
227=(23)9 =89
318 =(32)9 = 99
b)Ta có 89 99
nên 227 < 318

Bài 40/23

a)

c

Bài 42a/23.

Bài 42/23
a) Hay Suy ra 24-n=21
Suy ra 4-n = 1
n =4-1=3
8n : 2n = 4

4n = 41 => n = 1

HĐ3 : HDVN
Xem lại các bài tập đã giải.
BTVN :39, 43/22. Bài 47, 48, 49, 52/11-12/sbt.
Về nhà đọc bài đọc thêm.
Ôn lại khái niệm tỉ số hai số hữu tỉ ; Đn hai phân số bằng nhau.
Hướng dẫn bài 47/sbt.

Hỏi và đáp