TOÁN 7 HK1 THAM KHẢO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về TOÁN 7 HK1 THAM KHẢO, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN.
TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học: 2012-2013
MÔN : TOÁN LỚP 7
( Thời gian làm bài 90` không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI

Bài 1/ ( 1 đ) Điền kí hiệu (; ( vào ô trống:
a/ – 3 ( N; b/ –7,45 ( Q;
c/ 19 ( I; d/ ( R.
Bài 2/ ( 0,5 điểm) Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, biết góc xOy bằng 600. Tính .
Bài 3/ ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể)
a/ ; b/ . 35 – 30; c/.

Bài 4 / (1,0 điểm) Tìm x biết
a) ; b/

Bài 5/ (0,75 điểm) Vẽ đồ thị hàm số: y = 2x

Bài 6/ ( 0,75 điểm)

Bài 7/ (0,5 điểm)
Biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau; khi y = –3 thì x = 5. Hãy tìm hệ số tỉ lệ.
Bài 8/ (0,75 điểm) Cho tam giác ABC có Â = 500 , = 750. Tính .

Bài 9/ ( 1,5 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng:
a/
b/ D là trung điểm của cạnh BC.

Bài 10/ (0,75 điểm) Cho hình vẽ, giải thích vì sao a // b ?

Bài 11/ ( 1,0 điểm)
Cho nhọn. Trên tia Ox lấy điểm A và trên tia Oy lấy B sao cho OA = OB. Kẻ đường thẳng vuông góc với Ox tại A cắt Oy tại D. Kẻ đường thẳng vuông góc với Oy tại B cắt Ox tại C. Giao điểm của AD và BC là E. Tia OE cắt CD tại H. Chứng minh: OH( CD

Hết.

PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN.
TRƯỜNG THCS PHƯỚC CÁT 1

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I- Năm học: 2012 – 2013.
MÔN TOÁN 7
Bài
Đáp án
Điểm

Bài 1
(1,0 đ)
Điền đúng mỗi kí hiệu được 0,25 đ
a/ – 3 ( N; b/ –7,45 ( Q;
c/ 19 ( I; d/ ( R.

0,5

0,5

Bài 2
(0,5điểm)
Vẽ đúng hình, có kí hiệu.
Tính đúng = 600.
0,25
0,25

Bài 3
(1,5điểm)

a/ =

b/ . 35 – 30 = – 30
= 1 – 1 = 0.
c/ = 9 – 0,5
= 8,5
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

Bài 4
(1,0điểm)
Bài 2 a) .

x = 1
b/
x = – 5 ; x = 5

0,25

0,25

0,5

Bài 5
(0,75 điểm)
– Cho một điểm A thuộc đồ thị hàm số: y = 2x.
– Biểu diễn được điểm A trên MPTĐ
– Vẽ đúng đường thẳng OA .
0,25
0,25
0,25

Bài 6:
(0,75 điểm)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

=>x = 9; y = 12; z = 15.

0,5

0,25

Bài 7
(0,5 đ)
Vì x và y tỉ lệ nghịch với nhau; nên x.y = a
a = -3 .5 = -15.
Vậy hệ số tỉ lệ là -15.
0,25
0,25

Bài 8
(0,75 điểm)

Bài 9:
(1,5điểm)
Trong tam giác ABC có
500 + + 750 = 1800
=> = 550.
– Vẽ hình + GT + KL
– Chứng minh: (c – g –

Hỏi và đáp