Toán 7 – Đề 14 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Toán 7 – Đề 14, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : TÓAN – LỚP 7
Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề )

A/. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm )
Câu 1: Thu gọn biểu thức : ( – 2x 3 y)2. xy 2. ta được :
A). – B). – C). – D). 2
Câu 2: Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức : 2x 2y 4
A). 2x 4y 2 B). 2x 3y 3 C). – 2x 5y D) .-(x 2y )2
Câu 3 : Cho đơn thức : M = x 5 + x 4y +x 3y 3 – x 2y 4z -x 5 bậc của đa thức M là
A). 5 B). 4 C). 6 D). 7
Câu 4 : Cho đa thức A (x) = xy +x 2y 2 + x 3y 3 + x 4y 4 +x 5y 5 giá trị của A ( x ) tại
x = 1 và y = – 1 là
A). 5 B). 0 C). 1 D). -1
Câu 5 : Đa thức nào sau đây có nghiệm x = 1
A). x – 1 B). 1 + x C). – 2x – 2 D). 2 + 2x
Câu 6: Nếu tam giác ABC có = 900 ; = 450 thì tam giác ABC là tam giác
A). vuông B). cân C). vuông cân
Câu 7: Điền đúng sai vào câu thích hợp :
Góc ngòai của tam giác lớn hơn góc trong của . . . . . . . . . . tam giác đó
Câu 8: Điền vào chổ trống để được câu đúng
Nếu tam giác cân có một góc bằng 600 thì . .. . . . . . . . . . . .
B. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm )
Bài 1: ( 4,0 điểm ) Cho 2 biểu thức :
P + ( x2 + 2x – 5 ) = x4 + x3
Q – ( x2 + 4x – 1 ) = – x4 – x3
a). Tìm đa thức P và Q
b). Tính P +Q và P – Q
c). Tìm nghiệm của đa thức P +Q
Bài 2: Cho góc nhọn xOy.Gọi C là điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ CA vuông góc Ox ( A thuộc Ox ), kẻ CB vuông góc Oy ( B Oy )
a). Chứng minh rằng CA = CB
b). Gọi D là giao điểm BC và Ox ; E là giao điểm của AC và Oy. So sánh CD và CE
c) Chứng minh rằng CE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.