toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về toan 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tây Hưng Bài Kiểm Tra 45 phút
Họ và tên……………… Môn số học 6. Tiết 39
Lớp…. Ngày 16 tháng 11 năm 2009

Trắc nghiệm ( 3 điểm )

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 126 có đúng:
A. 8 ước số B. 10 ước số
C. 12 ước số D. 6 ước số
Câu 2. Ước số chung lớn nhất của 152 và 126 là:
A. 2 B. 4
C. 6 D. 8
Câu 3. Bội số chung nhỏ nhất của 154 và 220 là:
A. 770 B. 440
C. 1540 D. 616
Câu 3. Kết quả của phép tính: 23 + 32 – 15 là:
A. 12 B. 2
C. 16 D. 7
Câu 4. Một lớp học có 24 nam và 18 nữ. Cách chia tổ để mỗi tổ có số học sinh ít nhất là:
A. 2 tổ B. 3 tổ
C. 6 tổ D. 4 tổ
Câu 5. Phân tích số 360 ra thừa số nguyên tố được:
A. 23 . 9 . 5 B. 23 . 32 . 5
C. 23 . 6 . 3 . 5 D. 23 . 45
Câu 6. Các số có hai chữ số là bình phương của một số nguyên tố là:
A. 25; 49 B. 25; 81; 62
C. 49; 74 D. 25; 22

Tự luận ( 7 điểm )

Câu 7. Thực hiện các phép tính:
a/ 204 – 84 : 12 b/ 15 . 23 + 4 . 32 – 5 . 7
c/ 56 : 53 + 23 . 22 d/ 164 . 53 + 47 . 164
Câu 8. Tìm số tự nhiên x, biết:
a/ 219 – 7.( x + 1) = 100 b/ ( 3x – 6 ). 3 = 34
c/ 553 + ( 218 – x ) = 747

Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.