toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về toan 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………… ……..Lớp:…………..Số:………..
Bài kiểm tra: số học 6
(Thời gian : 45 phút )

Điểm Lời phê của cô giáo

Đề bài
Bài 1: Thực hiện phép tính sau (tính nhanh nếu có thể) :
a) b)
c) d)
e) (1 – 1- 1 – 1 –
Bài 2: Tìm x
a) b)
c) x – x = 45% d)
3:
Một lớp học có 54 học sinh.Số học sinh giỏi chiếm 2/9 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá chiếm 5/3 số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình (không có học sinh yếu kém).Hãy tính số học sinh mỗi loại?

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.