toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về toan 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18 : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
SỐ HỌC- LỚP 6

A/ Ma trận đề:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
Thấp
Cao

Tập hợp –
Điểm

1
0,5

1
1
2
2
4
3,5

Luỹ thừa,phối hợp phép tính
Điểm

3
1,5

2
2

5
3,5

Dấu hiệu chia hết
Điểm
2
1

2
1

Tìm số chưa biết x?
Điểm

2
2
2
2

Tổng

2
1
4
2
7
7
13
10

B – Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đánh dấu “x” vào ô thích hợp
Stt
Câu
Đúng
Sai

1
Tập hợp A = 15; 16; 17; …; 29 gồm 15 phần tử

2
128 : 124 = 122

3
53 = 15

4
5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 5 . 5 . 3 = 54 . 33

5
132 . 5 + 35 chia hết cho 5

6
Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 4 thì tổng không chia hết cho 4

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (1đ) Hãy xác định tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp:
A = x ( N / 5 < x ( 15
Câu 2: (2đ) Cho tập hợp M = 2 ; 4 ; 9 ; 2009 ; 2010.
Viết tập con của tập hợp M gồm:
a) Các số chẵn.
b) Các số có hai chữ số.
Câu 3: (2đ) Thực hiện thứ tự các phép tính sau:
a) 80 – ( 4 . 52 – 3 . 23 ) b) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ]
Câu 4: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 123 – 5(x + 4) = 38 b) ( – 24 ) . 73 = 2 . 74

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.