toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về toán 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường Kiểm tra 1 tiết
Lớp : 6A Môn : Số học 6

Phần I: Trắc nghiệm (3đ) Khoanh tròn trước các chữ cái có câu trả lời đúng?
Câu 1: Số phần tử của tập hợp Q = 1994; 19772011 là:
A, 17 phần tử B, 18 phần tử C. 19 phần tử
Câu 2: Cho tập hợp M = 10;11; 12.
A. 10 M; B.11 M C. 11;12M
Câu3:Cách tính đúng là:
A. 32.33=35 B. . 32.33 =36 C. 32.33 = 36
Câu4: Kết quả của phép tính 3+(2.15-15)là:
A. 65 B. 15 C. 18
Câu5: 108 : 102 bằng:
A. 104 B. 106 C. 108
Câu 6: 25 bằng
A. 10 B. 7 C. 32
Phần:II Tự luận: ( 7 đ)
Bài 1: ( 2 đ ) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) 4.52- 3.23
b) 28.76 + 15.28 +9.28
Bài 2:( 2 đ) Tìm số tự nhiên x biết
a) 10 + 2.x = 45 : 43
b) 5 . ( x- 3) =15
Bài 3: (2 đ ) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
a) 56 : 56 b) 85 . 23
Bài4: (1 đ) Tìm số tự nhiên n, biết:
4n = 64
Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.