toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về toan 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề số 1 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Bài 1: (2đ)
Tìm của 5,1
Tìm một số biết của có bằng 720%
So sánh hai phân số
Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) b)
Bài 3:(2đ) Tìm x
a) b)
Bài 4: (1,5đ) Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là , chiều dài là . Tính chu vi hình chữ nhật đó
Bài 5: (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, Vẽ hai tia Oy và Oz, sao cho xÔy = 500, xÔz =1300
a) Tính số đo góc yÔz?
b) Gọi Ot là tia phân giác của góc yÔz. Tính số đo góc của góc xÔt?

Đề số 1 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Bài 1: (2đ)
Tìm của 5,1
Tìm một số biết của có bằng 720%
So sánh hai phân số
Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) b)
Bài 3:(2đ) Tìm x
a) b)
Bài 4: (1,5đ) Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là , chiều dài là . Tính chu vi hình chữ nhật đó
Bài 5: (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, Vẽ hai tia Oy và Oz, sao cho xÔy = 500, xÔz =1300
a) Tính số đo góc yÔz?
b) Gọi Ot là tia phân giác của góc yÔz. Tính số đo góc của góc xÔt?

ĐÁP ÁN: đề số 1
Bài 1 (2đ)
a) Tính đúng = 11,9 (0,5đ)

b) Tính đúng = 10,8 (0,5đ)

c) * (0,25đ)
* (0,25đ)
Ta có: (0,25đ)
Hay (0,25đ)

Bài 2:
a)
=
=
=
=
b)

Bài 3:
a)
(0,5đ)
x = (0,5đ)
b)

Bài 4:
Chiều dài HCN:
( 0,75đ )
Chu vi HCN:
( 0,75đ )

Bài 5
2,5 điểm
Hình đúng
a) yÔz = xÔz – xÔy
yÔz = 1300 – 500
yÔz = 800

b) Vẽ đúng tia Ot
yÔt = = = 400
xÔt = xÔy + yÔt
xÔt = 500 + 400 = 900

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.