Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Toán 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
LỚP 6. NĂM HỌC: 2012 – 2013
ĐỀ:
Câu 1: Có bao nhiêu số chẳn có 4 chữ số?
Câu 2: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó:
Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5;
Chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị;
Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng hai chữ số bằng 14.
Câu 3: Thay các dấu * và các chữ bởi các số thích hợp:
a) *8*3 b) aaa
x 9 x a
70*7* 3**a
Câu 4: Ngày 10 – 10 – 2000 rơi và thứ 3. Hỏi ngày 10 – 10 – 2010 là thứ mấy?
Câu 5: Tìm x, biết:
126 x; 210 x và 15 < x < 30;
x 12, x 25, x 30 và 0 < x < 500.
Câu 6: Cho dãy số: 1; 5; 9; 13; 17; ….; 2013.
a) Tính tổng tất cả các số hạng của dãy số trên.
b) Tìm số hạng thứ 31 của dãy.
Câu 7: Điền vào dấu 8 để: 1*5* chia hết cho cả 2; 3; 5; 6; 9.
Câu 8: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400. Khi xếp 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều thừa 5. Tính số học sinh đó?
Câu 9: Cho biểu thức
Tìm số nguyên n để biểu thức A là phân số?
Tìm số nguyên n để biểu thức A là số nguyên?
Câu 10: Rút gọn:
a); b) ; c) .
Câu 11: Tìm số nguyên x, biết rằng: .
Câu 12: Hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ sau:

Câu 13: Vẽ . Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp góc zOt phụ với góc xOy đồng thời nằm bên trong góc yOz. Tính góc yOt?
Câu 14: So sánh: a) 225 và 89 b) 732 và 299.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.