toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về toan 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:

Bài 2: Tìm x, biết:

Bài 3: Một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi bằng số học sinh khá. Tính số học sinh mỗi loại?
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA, OB sao cho .
Trong ba tia Ox, OA, OB tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc .
Tính OA có là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo .
Bài 5: Thực hiện phép tính:
ĐỀ 2:
Bài 1: Thực hiện phép tính hợp lý:

Bài 2: Tìm x, biết:

Bài 3:
Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần:
Cho hai phân số và . Với giá trị nguyên nào của x thì hai phân số trên bằng nhau.
Bài 4: (Yêu cầu vẽ trên cùng một hình)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tia Oz có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, tia On là tia phân giác của . Tính số đo .
Bài 5: Cho . Hãy so sánh M với .
ĐỀ 3:
Bài 1: Tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)

Bài 2: Tìm x, biết:

Bài 3: Bạn Lan đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang, ngày thứ hai đọc số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc hết 15 trang còn lại.
Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?
Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất, ngày thứ hai?
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo của .
Vẽ tia Ot là tia phân giác của . Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Bài 5: Tính tổng:
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính sau:

Bài 2: (1,75 điểm) Tìm x, biết:

Bài 3: (1,5 điểm) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh còn lại bằng số học sinh trung bình (số học sinh còn lại gồm hai loại: khá, trung bình). Tính số học sinh mỗi loại?
Bài 4: (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho .
Trong ba tia OA, OB, Ox tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo ?
Tia OA có là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox và Ot là tia phân giác của . Tính số đo ?
Bài 5: (0,25 điểm) Thực hiện phép tính: .
ĐỀ 4
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết:

Bài 3: (1 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 18km và chiều rộng bằng của chiều dài. Tính chiều rộng và diện tích của khu đất?
Bài 4: (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Om sao cho ; .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
So sánh và .
Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Vẽ tia Oh là tia đối của tia Ox. Tính ?
Bài 5: (0,5 điểm) Tính nhanh tổng sau:

ĐỀ 5
Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính:

Bài 2: (

Hỏi và đáp