TOÁN 6 HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về TOÁN 6 HK1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GiáoDục và ĐàoTạo Thị Xã
Trường THCS Nguyễn Trãi

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2010 – 2011
MÔN : TOÁN 6
Thời gian : 90 phút
I. Lý thuyết ( 2đ)
Thế nào là số nguyên tố, hợp số?
Áp dụng: Trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số : 125; 29; 2403; 2.
II. Bài (8đ)
Bài 1: (1đ)
Thực hiện các phép tính sau ( tính nhanh nếu có thể)
a/
b/ 27 . 75 + 27 . 25 – 270
Bài 2 : ( 1đ)
a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 15
b/ Tính số phần tử của tập hợp A
Bài 3: ( 1đ)
Tìm x, biết :
a/ 5x + 1 = 2727 : 27
b/ 2x + 3x = 100
Bài 4 : (2đ)
Cho a = 75; b = 90
a/ Tìm ƯCLN ( a, b)
b/ Tìm BCNN ( a,b)
c/ Tìm số lần gấp của BCNN ( a,b) so với ƯCLN ( a, b)
Bài 5:( 3đ)
Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm, OB = 8 cm.
a/ Hỏi diểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
b/ Tính AB?
c/ Hỏi A có là trung điểm của đọan thẳng OB không? Vì sao?

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 – 2011
MÔN : TOÁN 6

Chủ đề chính
CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐÁNH GIÁ

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dung
cao
Tổng cộng

1.Số nguyên tố, hợp số

Lý thuyết

2.Tập hợp, số phần tử của tập hợp

Bài 2 a,b

3.Thứ tự thực hiện phép tính

Bài 1a,b

4.Tìm số tự nhiên x

Bài 3 a,b

5.ƯCLN, BCNN

Bài 4a,b,c

6. Điểm nằm giữa hai điểm
Bài 5a,b+hv

7. Trung điểm của đoạn thẳng
Bài 5 c

Tổng cộng

10đ

Thị xã, ngày 2 tháng 11 năm 2010
GVBM
GV cùng khối

Châu Thị Ngọc Diễm
Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Duyệt của tổ trưởng

Huỳnh Thu Liễu

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN : TOÁN 6

Đáp án
Biểu điểm

I. Lý thuyết
Phát biểu đúng
Áp dụng:
Số nguyên tố: 2 ; 29
Hợp số: 125; 2403
II. Bài tập:
Bài 1:
a/
=
=
= 2 – 2 = 0
b/ 27 . 75 + 27 . 25 – 270
= 27 ( 75 + 25 ) – 270
= 2700 – 270 = 2430
Bài 2
a/ A =
b/ Số phần tử của tập hợp A là : 15 – 0 + 1 = 16 (phần tử)
Bài 3:
a/ 5x + 1 = 2727 : 27
5x +1 = 101
5x = 100
x = 20
b/ 2x + 3x = 100
x. ( 2+ 3) = 100
5x = 100
x = 20
Bài 4:
Ta có : 75 =
90 = 2 . 32 . 5
a) ƯCLN (75;90) = 3.5 = 15.
b) BCNN (75;90) =
c) Vậy BCNN (75;90) gấp 450:15 = 30 lần ƯCLN (75;90).

Bài 5

a/ Vì OA < OB ( 4cm < 8cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
b/ Vì A nằm giữa hai điểm O và B nên :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.