toán 6 giữa kì 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về toán 6 giữa kì 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NAM THÁI

ĐỀ KIỂM TRA GIAI ĐOẠN III
NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN: TOÁN LỚP 6
(Thời gian làm bài 90 phút)
Họ và tên: …………………………….. Lớp :……………

Số phách :

Điểm bài thi
Giám khảo
( Ký và ghi rõ họ tên )
Số phách

Bằng số

Bằng chữ

I.Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm )
1. Cho a = , b = so sánh 2 số a và b ta được:
A. a = b, B. a b D. a ( b
2. Giá trị biểu thức: A = – – ( – + ) là
A. 2, B. -3 C. -1 D.
3. Cho = giá trị thích hợp của x là:
A. -6 , B. 6 C. 2 D. -2
4. Rút gon phân số về phân số tối giản ta được
A. , B. C.
5. Tổng các số nguyên x thoả mãn – 12 ( x < 13 là
A. 25 B. – 25 C. 13 D. 1
6. Giá trị biểu thức ( 3 – x ) ( -12 – x ) với x = – 4 là
A. – 56 B. – 25 C. 16 D. -16
7. Cho hình vẽ . Biết = 100
= .M
Thì bằng A. 25 , B. 50 , 100 N
C. 125 D. 75
P
0

Thí sinh không được viết vào chỗ có hai gạch chéo này

8. Cho 3 tia 0x, 0y, 0z . Tia 0z nằm giữa 2 tia 0x và tia 0y khi
A. + = C. + =
B. + = D. + =
II. Tự luận:
1, Tính
a. +
b. – ( + )
2, Tìm x biết
a, 56 – 3x = 12 + 8x

b, x + x + x = 52
3, Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách hợp lý:
a, ( – ) . 14
b, A = + + + + +
4, Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia ox
Xác định 2 tia oy và oz sao cho = 35 , = 80
A, Tính = ?
B, Gọi 0m là tia đối của tia ox. Vẽ tia 0n là tia phân giác của .Tính = ?

BÀI LÀM

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6 GIAI ĐOẠN
( Năm học: 2010 – 2011)

Trắc nghiệm : ( 2 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm:

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
C
A
D
C
A
D
A

Tự luận: ( 8 điểm )

Bài 1: ( 1,5 đ) . Mỗi câu cho 0,75 đ
a, = + ( 0,25 )
= ( 0,25)
= = ( 0,25 đ)
b, = – ( + )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.