Toán 6 – Đề 14 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Toán 6 – Đề 14, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– ——————
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2006 – 2007
MÔN TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề )

A / PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 4,0 điểm )
Câu 1 : (0,5 điểm )
Cho biết . Số x thích hợp là :
A. 20 B. –20 C. 63 D. 57
Câu 2 : ( 0,5 điểm )
Kết quả khi rút gọn là :
A. 3 B. –3 C. –4 D. 4
Câu 3 : ( 0,5 điểm ) Hổn số được viết dưới dạng phân số :
A. B. C. D.
Câu 4 : ( 0,5 điểm )
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là km, chiều rộng là km . Khi đó diện tích hình chữ nhật là . . . . . . . . ( km2 )
Câu 5 : ( 0,5 điểm )
Giá trị của biểu thức : là . . . . . . . . .
Câu 6 : ( 0,5 điểm )
Nếu góc A có số đo 370, góc B có số đo bằng 1430 . ta nói góc A và góc B là hai góc :
A. Bù nhau B. Kề nhau C. Phụ nhau D. Kề bù
Câu 7 : ( 0,5 điểm )
Góc xOy có hai tia phân giác khi nó là :
A. Góc bẹt B. Góc tù C. Phụ nhau D. Kề bù
Câu 8 : ( 0,5 điểm )
Hình gồm các điểm cách O một khoảng 3cm là :
Hình tròn tâm O bán kính 3cm B. Đường tròn tâm O bán kính 3cm
C. Đường tròn tâm O bán kính 3cm D. Hình tròn tâm O đường kính 3cm

B / PHẦN TỰ LUẬN : ( 6,0 điểm )
Bài 1 : ( 1,5 điểm ) Tính giá trị của các biểu thức sau :
A =
B =
Bài 2 : ( 1,0 điểm ) Tìm x biết :
a)
b)
Bài 3 : (1,5 điểm ) Một lớp có 45 học sinh, 60 0/0 học sinh đạt loại khá . Số học sinh giỏi bằng số học sinh khá . Còn lại là học sinh trung bình và yếu . Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh trung bình và yếu ?
Bài 4 : ( 2,0 điểm )
Cho hai tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết .
Tính số đo góc yOz .
Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, vẽ tia phân giác On cua góc yOz . Tính .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.